STUDENTSKI KUTAK

RADNO VRIJEME - 5. veljače 2019.

 

 

Rad sa studentima: radnim danom od 9:00 do 12:00 sati

 

Rad sa izvanrednim studentima: radnim danom od 9:00 do 12:00 sati, srijedom od 13:00-15:00.

 

Radno vrijeme tajništva za vrijeme upisa u prvu godinu preddiplomskog studija (preko državne mature i razredbenog postupka) i prvu godinu diplomskog studija: 09:00-12:00 i 13:00-15:00 sati.