Odjel za zdravstvene studije

Politika kvalitete


Politika kvalitete na Odjelu za zdravstvene studije temelji se na svim postavkama koji uključuju reakreditaciju i postupke unutarnje i vanjske neovisne prosudbe, a u svrhu poboljšanja učinka rada na Odjelu.

Kvaliteta je vrijednost koja proizlazi iz permanentnog unapređenja svih segmenata rada na Odjelu. Proizlazi iz svakodnevnih poslova, promišljanja i orijentacije za budućnost.

Politika kvalitete očituje se u strategiji razvoja Odjela, misiji i viziji te postavljenim strateškim ciljevima, a u skladu je s postupcima predviđenim Priručnikom za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete Odjela za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru.

Provođenje politike kvalitete vidljivo je u nastojanjima da se na Odjelu:

  • Okupi najkvalitetniji nastavni kadar iz područja biomedicine i zdravstva, društvenih i drugih znanosti.

  • Osigura kvalitetna teorijska i praktična nastava.

  • Osiguraju najbolji uvjeti za realizaciju nastave.

  • Osigura uključivanja nastavnog, nenastavnog kadra i studenata u definiranje i realizaciju  ciljeva.

  • Osiguraju uvjeti za znanstveno-nastavno napredovanje nastavnika.

  • Trajno prate učinci rada na svim razinama i strateško planira podizanje kvalitete.

  • Promoviraju djelatnosti Odjela prema lokalnoj zajednici i šire.

  • Postavljaju ambiciozni, mjerljivi i realni ciljevi kvalitete temeljeni na činjenicama i mogućnostima.

  • Postižu partnerski odnosi na Odjelu i na Sveučilištu