Odjel za rusistiku
doc. dr. sc. Maja Pandžić
zamjenica pročelnice Odjela za rusistiku
predsjednica Povjerenstva za kvalitetu Odjela za rusistiku
Kontakt:
Sveučilište u Zadru
Odjel za rusistiku
Obala kralja Petra Krešimira IV/2
23000 Zadar
Telefon: 200-724
E-mail: mpandzic@unizd.hr
Konzultacije: četvrtkom 10:00 - 12:00
 
 
Rođena u Požegi, gdje 2005. završava gimnaziju (prirodoslovno-matematički smjer). Godine 2010. na Sveučilištu u Zadru diplomirala engleski jezik i književnost (znanstveni smjer) te ruski jezik i književnost (nastavnički smjer), a 2015. godine poslijediplomski sveučilišni studij, obranivši disertaciju pod naslovom „Feminizam u suvremenom američkom i ruskom detektivskom romanu“. Na Odjelu za rusistiku Sveučilišta u Zadru zaposlena je od 2010. godine (područje humanističkih znanosti, polje filologije, grana teorija i povijest književnosti), a u znanstveno-nastavno zvanje docentice izabrana je 2018. godine. Izvodi nastavu iz kolegija Uvod u studij ruske književnosti, Starija ruska književnost, Filmska radionica u nastavi ruskog jezika, Kriminalistički žanr u ruskoj književnosti, Književne teorije. Održala je gostujuća predavanja na Ruskom državnom sveučilištu za humanističke znanosti (RGGU) 2011. godine. Zamjenica je pročelnice Odjela za rusistiku i predsjednica Povjerenstva za kvalitetu Odjela za rusistiku. Od 2011. godine članica je Centra za društveno-humanistička istraživanja u Zadru, a od 2020. članica Udruge slavista POLISLAV.
 
Područje interesa: kriminalistička književnost, prostor u književnosti i filmu, feministička književna kritika, primjena scenarističke i filmske umjetnosti u nastavi jezika.
 
Popis radova:

Dodatno obrazovanje:
2022. Tri radionice u sklopu provedbe Erasmus+ partnerstva za suradnju na području cjeloživotnog obrazovanja Tools for Education with Artistic Perception for Open Transmission: „The theatrical pedagogy of Balamòs Teatro at the University Theatre Centre of Ferrara“
2022. Seminar o osiguravanju i unapređenju kvalitete znanosti i nastavničkih kompetencija u visokom obrazovanju u sklopu projekta Kompetencijski standardi nastavnika, pedagoga i mentora
2018. Seminar za povišenje kvalifikacija edukacijskog, obrazovnog i znanstveno-metodičkog karaktera u području ruskog jezika i književnosti (Rossotruničestvo i Ocenka kačestva obrazovanija)
2017/2018. Scenaristička škola, izvaninstitucionalni cjeloživotni program teorijskog scenarističkog obrazovanja, u organizaciji Palunka, scenarističke platforme Hrvatskog filmskog saveza u Zagrebu.
2017. Filmska škola Kinokluba Zagreb
2013. Program stručnog usavršavanja visokoškolskih nastavnika. Modul: Kvalitetno obrazovanje, u organizaciji Centra „Stjepan Matičević“
2010.  Obrazovni program „Pod Zagorkinim suncobranom: ženske autobiografije“ koji je pripremio Centar za ženske studije.
2009. Akademski program i seminar iz književnosti ljetne škole Utrecht Network International Summer School „Nuestra America“: (Re)approaching the Americas koju je organizirao The Univeristy of Graz (Karl-Franzens Universität Graz)