Odjel za rusistiku

Kontakti


Adresa:
    
Sveučilište u Zadru    
Odjel za rusistiku    
Obala kralja Petra Krešimira IV/2    
23000 Zadar
    
rusistika@unizd.hr


Pročelnica Odjela za rusistiku:
    
izv. prof. dr. sc. Sandra Hadžihalilović
telefon: 023/200-723
e-mail: shadziha@unizd.hr


Zamjenica pročelnice Odjela za rusistiku:
    
doc. dr. sc. Adrijana Vidić
telefon: 023/200-724
e-mail: avidic@unizd.hr
 
 
Predsjednica Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela za rusistiku:
    
prof. dr. sc. Rafaela Božić
telefon: 023/200-725
e-mail: rafaela_sejic@mail.ru
 
 
Predstavnica Odjela za rusistiku u Senatu Sveučilišta u Zadru:
    
prof. dr. sc. Marina Radčenko
telefon: 023/200-723
e-mail: radcenko@unizd.hr
 
 
ECTS koordinatorica Odjela za rusistiku:
    
Antonia Pintarić, mag. philol. russ.
telefon: 023/200-725
e-mail: pintaricantonia@gmail.com
 
 
Erasmus+ koordinatorica Odjela za rusistiku:
    
doc. dr. sc. Maja Pandžić
telefon: 023/200-724
e-mail: pandzic.maja@gmail.com
 
 
Mozvag koordinatorica Odjela za rusistiku:

izv. prof. dr. sc. Rafaela Božić
telefon: 023/200-725
e-mail: rafaela_sejic@mail.ru

      
Tajnica Odjela za rusistiku:
    
mag. turism. cult. Dalija Medić
telefon: 023/200-504
fax: 023/200-660
e-mail: dmedic@unizd.hr
 
 
Administratorica mrežnih stranica Odjela za rusistiku:
    
doc. dr. sc. Adrijana Vidić
telefon: 023/200-724
e-mail: avidic@unizd.hr
 
    
Studentske predstavnice:
    
Lara Mandli
e-mail: lara.mandli15@gmail.com

Marija Stručić
e-mail: marija.strucic@gmail.com

      
Zamjenice studentskih predstavnica:
    
Ivana Dunić
e-mail: ivanadunic.97@gmail.com

Tina Topić
e-mail: tinatopic97@yahoo.com