Odjel za povijest

Obavijesti

Obavijest slušačima predmeta Hrvatska povijest 1790.-1860. - I. godina!

Obavijest slušačima predmeta Hrvatska povijest 1790.-1860. - I. godina

 

Da bi se mogao obavljati kontinuirani nastavni proces do daljnjega da će predavanja za prvu godinu biti objedinjena u terminu u 12:00. Sukladno epidemiološkim mjerama, a da se smanji brojnost studenata na nastavi, studentska grupa se dijeli na trećine podijeljenih po abecednom redu. Svaki tjedan jedna trećina studenata neće dolaziti na predavanje, a nastavne materijale dobit će on-line za taj tjedan.

Sljedećeg tjedna na predavanju 17. studenog 2020. na predavanje ne trebaju doći studenti:

1. Petar Oreb - jednopredmetni

2. Fran Rukljač

3. Marija Šamija

4. Marija Šantek

5. Mate Šušić

6. Rea Pazarac - dvopredmetni

7. Marina Perković

8. Ante Poljičak

9. Ivan Radojica

10. Lucija Skroče

11. Domagoj Šumiga

12. Tonko Šušnjar

13. Ivan Tolić

14. Roko Tomić

15. Jure Vujević

16. Kristian Živković

 

Predmetni nastavnik:

dr. Ante Bralić

Theme picker