Odjel za povijest

DOC. Dr. sc. Zrinka Serventi

Biografija:

 

Zrinka Serventi rođena je u Rijeci gdje stječe osnovnoškolsko i gimnazijsko obrazovanje. Na Sveučilištu u Zadru završila je Arheologiju i Engleski jezik, diplomiravši 2008. g. na temu Pokapanje kod Liburna (statistička obrada grobnih cjelina). Doktorirala je 2015. g. na Poslijediplomskom doktorskom studiju Humanističke znanosti (usmjerenje povijest, grana stara povijest) na Sveučilištu u Zadru, obranivši rad Nekropole rimske Liburnije: aspekti društvene i religijske povijesti pod mentorstvom prof. dr. sc. Anamarije Kurilić.

Sudjelovala je na više arheoloških istraživanja od kojih se osobito ističu: Crikvenica – igralište, Crno vrilo, Jurandvor - Sv. Nikola, Baška – Sv. Marko, Kostrena – Solin, Tar – Stancija Blek, Caska (nekropola i naselje), Mali Lošinj – kaštel, Sv. Andrija - Ilovik, Aserija, Drivenik – gradina, Cvijina gradina i Burnum. Na nekim od spomenutih arheoloških istraživanja bila je i zamjenik voditelja.

Od 2009. godine sudjelovala je u radu projekta "Rimskodobne elite u Histriji i Dalmaciji" pod vodstvom prof. dr. sc. Anamarije Kurilić, a od travnja 2010. g. izabrana je u suradničko zvanje naslovnog asistenta na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru. Od travnja 2011. g. radi u Muzeju antičkog stakla kao kustos pripravnik, a od srpnja te iste godine počinje raditi kao znanstveni novak na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru. Nakon doktoriranja, odnosno od lipnja 2015. g., radi kao poslijedoktorand na spomenutom odjelu, a 29. siječnja 2016. g. održala je i nastupno predavanje za izbor u docenta. Na Odjelu za povijest održava predavanja i/ili seminare iz predmeta Primitivno društvo i rane civilizacije, Prapovijest hrvatskog prostora, Povijest helenizma, Antička povijest hrvatskog prostora i Etruščani.

Objavila je više znanstvenih radova i sudjelovala je na nizu međunarodnih znanstvenih skupova. Osim toga, opsežno se bavila prevođenjem članaka i drugih znanstvenih radova s hrvatskog na engleski i s engleskog na hrvatski, pri čemu je radila za više znanstvenih časopisa i institucija. Sudjelovala je i na više stručnih usavršavanja te je, između ostalog, stekla i Certificate in Advanced English (University of Cambridge), a 2006. godine sudjelovala je i u Jadertina Summer School in Empirical and Computational Linguistics. Od 2013. g. suradnica je na jednom međunarodnom znanstvenom projektu. Članica je Hrvatskog arheološkog društva.

Bibliografija

 • A. Kurilić - Z. Serventi, Buried far Away: Easterners in Roman Liburnia, Annales Universitatis Apulensis. Series Historica, Alba Iulia, 19/II, 2015. (u tisku)
 • A. Kurilić - Z. Serventi, Late Roman Tombs and Burial Places in the Province of Dalmatia, Proceedings of the Symposium "The basilica of St Sophia in the transition from paganism to Christianity", Sofia, 10.-14. march 2014. (u tisku)
 • A. Kurilić - Z. Serventi, Mosaic inscriptions in the Basilica of Sv. Nikola (St. Nicholas) on the island of Krk, XVI congresso internazionale di archeologia cristiana "Costantino e i Costantinidi: l'innovazione costantiniana, le sue radici e i suoi sviluppi", Roma, 22-28 settembre 2013. (u tisku)
 • A. Kurilić - Z. Serventi, The Caska Necropolis – Exceptions, Rituals and "Deathscapes",  Archaeologia e antropologia della morte: III incontro di studi di archeologia e antropologia a confronto, Roma, 19-22 Maggio 2015., Rim, 1-8. (http://en.calameo.com/read/00428374751127c1f417d)
 • A. Kurilić - Z. Serventi, Natpis Gaja Kornelija s Ilovika i Cornelii u Liburniji / Caius Cornelius's Inscription from Ilovik and Cornelii in Liburnia, Opuscula archaeologica, 37/38, Zagreb, 2015., 219-247 (http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=211757)
 • Z. Serventi, Living through the Dead: Burial and Commemoration in the Classical World, Studies in funerary archaeology, 5. (ed. M. Carroll, J. Rempel), Miscellanea Hadriatica et Mediterranea, 1, Zadar, 2014, 215-225. (http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=175654)
 • A. Eterović-Borzić - Z. Serventi, Eastern Adriatic seafarers and trade routes in the reflection of Eastern Mediterranean glass vessels found in ancient Liburnia, Identity and Connectivity: Proceedings of the 16th Symposium on Mediterranean Archaeology, Florence, Italy, 1-3 March 2012 (eds. L. Bobardieri, A. D'Agostino, G.Guarducci, V. Orsi, S. Valentini), British Archaeological Reports, Oxford: Archeopress, 2013, 625-633.
 • Z. Serventi, Važnost otoka Ilovika i Sv. Petra za plovidbenu rutu duž istočne obale Jadrana u svjetlu novijih istraživanja, Histria antiqua, 21, Pula, 2012, 401-412. (http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=153406)
 • Z. Serventi - M. Jurjević, Odnos nekropola i naselja u rimskodobnoj Liburniji / The Relation between Necropolises and Settlements in Roman Liburnia, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, 29, Zagreb, 2012, 195-214. (http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=151361)
 • Z. Serventi, Bibliografija Julijana Medinija s prikazom njegovih radova / Bibliography of Julijan Medini with a review of his works, Asseria, 8, Zadar, 2011, 11-94. (http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=111328)

 

SUDJELOVANJA NA ZNANSTVENIM I STRUČNIM SKUPOVIMA

PARTICIPATION IN SCIENTIFIC AND PROFESSIONAL CONFERENCES

I. Sudjelovanja na znanstvenim skupovima / Participation in scientific conferences

 • Z. Serventi - M. Vuković, "Ceramic Finds from the Site of Stara Povljana - Glavice in the Context of Prehistoric Settlements on the Island of Pag", Antiquitatis sollemnia antidoron Mate Suić, Međunarodni znanstveni skup Zagreb - Zadar, 3.-6. studenog 2015.
 • B. Kasalo - Z. Serventi, "Symbols of identity - Vučedol culture past and present", Third Annual International CCCS Conference "Identity and Culture", Skopje, 3-5 September 2015.
 • A. Kurilić - Z. Serventi, "Buried far Away: Easterners in Roman Liburnia", Death, Dying and Disposal Conference: Eastern and Western Ways of Dying and Death (DDD12), Alba Iulia, 2-6 September 2015.
 • A. Kurilić - Z. Serventi, "The Caska Necropolis – Exceptions, Rituals and "Deathscapes", Archaeologia e antropologia della morte: III incontro di studi di archeologia e antropologia a confronto, Roma, 19-22 Maggio 2015.
 • A. Kurilić - Z. Serventi, Late Roman Tombs and Burial Places in the Province of Dalmatia, International scientific conference "The basilica of St Sophia in the transition from paganism to Christianity", Sofia, 10-14 March 2014.
 • A. Kurilić - Z. Serventi, Mosaic inscriptions in the Basilica of Sv. Nikola (St. Nicholas) on the island of Krk, poster na međunarodnom znanstvenom skupu XVI congresso internazionale di archeologia cristiana "Costantino e i Costantinidi: l'innovazione costantiniana, le sue radici e i suoi sviluppi", Roma, 22-28 settembre 2013.
 • A. Eterović-Borzić - Z. Serventi, Eastern Adriatic seafarers and trade routes in the reflection of Eastern Mediterranean glass vessels found in ancient Liburnia, predavanje na Međunarodnom znanstvenom skupu "Identity and Connectivity, 16th Symposium on Mediterranean Archaeology", Florence, 1-3 March 2012.
 • Z. Serventi, Važnost otoka Ilovika i Sv. Petra za plovidbenu rutu duž istočne obale Jadrana u svjetlu novijih istraživanja, predavanje na Međunarodnom znanstvenom skupu "Navigare necesse est. Od prapovijesti do ranog srednjeg vijeka", Pula, 23.-26. studenog 2011.
 • Z. Serventi - M. Jurjević, The Relation between Necropolises and Settlements in Roman Liburnia, predavanje na Međunarodnom znanstvenom skupu "Geopolitical Issues of the Adriatic - Yesterday, Today, Tomorrow", Zadar, 16.-18. rujna 2011.

 

II. Predavanja na stručnim i drugim skupovima i javna predavanja / Papers presented at professional conferences and other public speeches

 • Z. Serventi - A. Kurilić, "I konji su senatori, zar ne?!", VII. dani povijesti "Lude okrunjene glave", Zadar, 13.-14. ožujka 2013.
 • A. Bralić - Z. Serventi - S. Uglešić, Predstavljanje studentskog časopisa "Rostra" na Odjelu za povijest, Zadar, 23. studenog 2013.

INFO

Zrinka Serventi

Sveučilišni docent

br. ureda 200 (zgrada na obali)

tel. 203/200-515

e-mail: z.serventi@gmail.com

 

Konzultacije: Utorkom 14:00-15:00h i četvrtkom 11:00-12:00h