Odjel za povijest

doc. Dr. SC. Branko Kasalo

Biografija:

Branko Kasalo rođen je u Splitu 06. prosinca 1986. godine. Osnovnu školu završio je u Solinu. Maturirao je 2005. u Nadbiskupijskoj klasičnoj gimnaziji "Don Frane Bulić", u Splitu. Na Sveučilištu u Zadru 2005. upisuje jednopredmetni preddiplomski studij povijesti kojega završava 2008., te nastavlja obrazovanje na diplomskom studiju povijesti također na Sveučilištu u Zadru. Diplomirao je 2010. među prvih 10% studenata u generaciji i na Sveučilištu u Zadru upisao je poslijediplomski doktorski studij Jadran - poveznica među kontinentima. Tokom 2010. i 2011. povremeno je radio kao zamjena u srednjim školama. Koristi Program stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa tokom 2011. godine. Od siječnja 2012. zaposlen kao asistent – znanstveni novak na Odjelu za povijest Sveučilišta u Zadru, na znanstvenom projektu Razvitak pomorstva i geografskih spoznaja na hrvatskom Jadranu voditelja prof. dr. sc. Mithada Kozličića. Od početka rada na Odjelu za povijest sudjeluje u izvođenju nastave i seminara iz kolegija Svjetska povijest 1918.-1945. god. i Svjetska povijest poslije 1945. god. na trećoj godini preddiplomskog studija. U studenom 2012. obranio je sinopsis doktorske disertacije pod naslovom Međunarodni pogledi na krizu u Jugoslaviji 1980.-1987. U ožujku 2014. izabran je za predstavnik suradnika na projektima – znanstvenih novaka u Senatu Sveučilišta u Zadru. Od svibnja 2015. godine kao suradnik sudjeluje u radu na znanstvenom istraživačkom projektu Raspad Habsburške Monarhije i transformacije na istočnojadranskom prostoru (1917.-1923.). Projekt je financiranom od Hrvatske zaklade za znanost, a voditelj projekta je izv. prof. dr. sc. Ante Bralić. U lipnju 2017. javno je obranio doktorsku disertaciju i stekao status doktora znanosti. U prosincu 2019. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje sveučilišnog docenta.

 

 

Bibliografija

Ocjenski radovi:

 • "Međunarodni pogledi na krizu u Jugoslaviji 1980.-1987.", doktorski rad, Zadar, 2017.

Monografije:

 • Kozličić, Mithad; Kasalo, Branko. Studij povijesti u Zadru 1956.-2016. Sveučilište u Zadru, Zadar, 2016.

 • ur. Bralić, Ante; Branko Kasalo. U vrtlogu povijesnih zbivanja na istočnojadranskom prostoru – Početak 20. stoljeća / In the Whirlwind of Historical Events in the Eastern Adriatic - the Early 20th Century. Zbornik radova. Sveučilište u Zadru, Zadar, 2019.

Znanstveni radovi:

 • Batović, Ante; Kasalo, Branko. "Britanski i američki izvori o smrti Josipa Broza Tita". Časopis za suvremenu povijest, Vol. 44, br. 1., 2012., 7-22.

 • Batović, Ante; Kasalo, Branko. Odnos britanske politike i medija prema Franji Tuđmanu i Republici Hrvatskoj tijekom devedesetih godina 20. stoljeća. Franjo Tuđman i stvaranje suvremene hrvatske države: (1990.-1999.), zbornik radova, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2016., 243-260.

 • Kasalo, Branko. „Recepcija nove jugoslavenske države u dalmatinskom zaleđu“ / „How the New Yugoslav State was Received in the Dalmatian Hinterland“, U vrtlogu povijesnih zbivanja na istočnojadranskom prostoru – Početak 20. stoljeća / In the Whirlwind of Historical Events in the Eastern Adriatic - the Early 20th Century. Zbornik radova, ur. Ante Bralić, Branko Kasalo. Sveučilište u Zadru, Zadar, 2019., 119-144.

 • Kasalo, Branko. „Josip Smodlaka splitski gradonačelnik  (1918.)“, Kulturna baština, br. 44, 2018. 275-290.

 

Sudjelovanje na znanstvenim skupovima:

 • "Franjo Tuđman i britanska politika na Balkanu", Znanstveni skup, Franjo Tuđman i stvaranje suvremene hrvatske države (1990.-1999.), 10. prosinca 2012., Zadar.

 • "Javna percepcija gospodarske krize u Jugoslaviji u prvoj polovici 80-ih godina", Međunarodni znanstveni skup, Socijalizam na klupi; Kulturološke i povijesne interpretacije jugoslavenskog i postjugoslavenskih društava, 5.-7. prosinca 2013., Pula.

 • "The crisis and solidarity in the example of Socijalist Federal Republic of Yugoslavia in the erly 80s", Međunarodni znanstveni skup, 9th Annual Graduate Conference in European History (GRACHE) Crisis and Solidarity in European History, 23.-25. travnja 2015. Beč.

 • "Symbols of identity – Vučedol culture past and present", Međunarodni znanstveni skup, III. Annual International CCCS Conference; Identity and Culture, 3.-5. rujna 2015., Skopje.

 • "Društveno-gospodarske prilike u Novigradu u drugoj polovici 20. st.", Znanstveni skup, Novigrad nekad i sad, 16.-17. listopada 2015., Zadar i Novigrad.

 • "Different Interpretation of the Breakup of Yugoslavia in the Post-Yugoslav Societies", Međunarodni znanstveni skup, Europe, Nations, and Insecurity: Challenges to Identities, 30. lipnja – 2. srpnja 2016., Kaunas.

 • "Recepcija Kraljevine SHS u dalmatinskom zaleđu prije izbora za Ustavotvornu skupštinu", Međunarodni znanstveni skup, U vrtoglu povijesnih zbivanja na istočnojadranskom prostoru – početak 20. stoljeća, 5. svibnja 2017. Zadar.

 • "Istočnojadranski prostor u očima vlade Ujedinjenog Kraljevstva", Međunarodni znanstveni skup, Istočni Jadran u transformaciji: Od periferije Carstva do 'Nove' države / Eastern Adriatic in Transformation: From Periphery of the Empire to the Creation of the New State, 20. travnja 2018. Zadar.

 • "Pad komunizma - komparacija mađarskih i hrvatskih iskustava", Međunarodni znanstveni skup, Hrvatsko-mađarski odnosi kroz prošlost, 17.-19. svibnja 2019. Biograd na Moru.

 • "Tranzicija elite u Hrvatskoj", Međunarodni znanstveni skup, Slovaci i Hrvati na putu u neovisnost: povijest i perspektive, 18. lipnja 2019. Bratislava.

INFO

Branko Kasalo

Sveučilišni docent

MOZVAG koordinator

br. ureda: 3

tel. 023/200 629

e-mail: kasalo.branko@gmail.com 

Konzultacije: ponedjeljak i četvrtak 10:00-11:00h