Odjel za povijest

Raspad Habsburške Monarhije i transformacije na istočnojadranskom prostoru (1917.-1923.) The Collapse of Habsburg Monarchy and Transformation of Eastern Adriatic Region (1917-1923)

Razdoblje između sloma Austro-Ugarske Monarhije i stvaranja novih država bilo je iznimno turbulentno razdoblje u političkom, društvenom i nacionalnom pogledu. Istraživanje bi započelo Svibanjskom deklaracijom 1917. godine koja je potaknula političko gibanje na, do tada „zamrznutoj“ političkoj sceni, a završilo bi se završetkom povlačenja talijanskih vojnih snaga 1923. godine iz III. okupacijske zone u Dalmaciji. Poseban fokus bit će posvećen prilikama u Dalmaciji, a komplementarno će se analizirati prilike u drugim krajevima Istočnog Jadrana.