Odjel za povijest umjetnosti

Diplomski konzervatorski i muzejsko-galerijski smjer

 

PRVI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
doc. dr. sc. S. Sorić Povijest muzeologije 30 30 - 6
doc. dr. sc. S. Bekavac Zaštita spomenika kulture I. 30 30 - 6
doc. dr. sc. D. Zelić Metode obrade povijesnoumjetničke građe 30 30 - 6
doc. dr. sc. S. Bekavac Muzejsko-galerijska praksa - - 60 2
doc. dr. sc. A. Mlikota Konzervatorska praksa - - 60 2
  Metodologija istraživanja (izbor) 30 30 - 6
  Izborni predmet s matičnog studija 15 15 - 2

 

DRUGI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
doc. dr. sc. S. Sorić Teorija i praksa muzeologije 30 30 - 6
doc. dr. sc. A. Mlikota Zaštita spomenika kulture II. 30 30 - 6
doc. dr. sc. S. Bekavac Muzejsko-galerijska praksa - - 60 2
doc. dr. sc. A. Mlikota Konzervatorska praksa - - 60 2
  Metodologija istraživanja (izbor) 30 30 - 6
  Metodologija istraživanja (izbor) 30 30 - 6
  Izborni predmet s matičnog studija 15 15 - 2

 

TREĆI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
prof. dr. sc. V. Srhoj Teorija umjetnosti 30 30 - 6
prof. dr. sc. V. Srhoj Umjetnost novih medija 30 30 - 6
doc. dr. sc. S. Bekavac Muzejsko-galerijska praksa - - 60 2
doc. dr. sc. A. Mlikota Konzervatorska praksa - - 60 2
  Metodologija istraživanja (izbor) 30 30 - 6
  Metodologija istraživanja (izbor) 30 30 - 6
  Izborni predmet s matičnog studija 15 15 - 2

 

ČETVRTI SEMESTAR

Nositelj Kolegij Ukupno sati ECTS
P S V
  Diplomski rad - - 540 18
  Metodologija istraživanja (izbor) 30 30 - 6
  Metodologija istraživanja (izbor) 30 30 - 6