Odjel za povijest umjetnosti

Obavijest o obrani završnih i diplomskih radova

U petak, 19.06.2020. u 10,00 sati Maja Marić branit će završni rad pod naslovom Odjeci srednjoeuropskih stilskih strujanja na primjeru dvoraca 18. stoljeća u Slavoniji.
 
Povjerenstvo:
1.       doc. dr. sc. Ana Mišković
2.       doc. dr. sc. Laris Borić (mentor)
3.       Ana Šitina, mag. hist. art
 
 
U petak, 19.06.2020. u 11,00 sati Marko Jović branit će diplomski rad pod naslovom Simbolika prizora mrtvih priroda nizozemskog i flamanskog slikarstva 17. stoljeća.
 
Povjerenstvo:
1.       doc. dr. sc. Sofija Sorić
2.       doc. dr. sc. Ana Mišković (mentorica)
3.       doc. dr. sc. Laris Borić
 

Theme picker