Odjel za povijest umjetnosti

Kolegiji diplomskih studija

 

Kolegiji po semestrima
Prva
godina
Prvi
semestar
(zimski)
Povijest muzeologije
Zaštita spomenika kulture I.
Metodologija istraživanja
Metode obrade povijesnoumjetničke građe
Metodika nastave povijesti umjetnosti
Muzejsko-galerijska praksa
Konzervatorska praksa

Drugi
semestar
(ljetni)

Teorija i praksa muzeologije
Zaštita spomenika kulture II.
Metodologija istražavanja
Hospitacije i praksa
Muzejsko-galerijska praksa
Konzervatorska praksa
Druga
godina
Treći
semestar
(zimski)
Teorija umjetnosti
Umjetnost novih medija
Metodologija istraživanja
Muzejsko-galerijska praksa
Konzervatorska praksa
Četvrti
semestar
(ljetni)
Metodologija istraživanja
Diplomski rad