Odjel za povijest umjetnosti

Završni i diplomski radovi

Student je obavezan predložiti temu završnog ili diplomskog rada najkasnije do završetka nastave u zimskom semestru posljednje akademske godine studija. Predložene teme i mentore odobrava Stručno vijeće Odjela, nakon čega se prijavljuju i upisuju u sustav ISVU najkasnije do početka ljetnog semestra posljednje akademske godine studija.

Studenti koji obranu završnog ili diplomskog rada planiraju obaviti u ljetnom ispitnom roku tekuće akademske godine, dužni su dostaviti mentoru prvu verziju rada najkasnije do 20. svibnja. Završna verzija rada sa svim unesenim korekcijama dostavlja se mentoru najkasnije do 26. lipnja.

Studenti koji obranu završnog ili diplomskog rada planiraju obaviti u jesenskom ispitnom roku tekuće akademske godine, dužni su dostaviti mentoru prvu verziju rada najkasnije do 10. srpnja. Završna verzija rada sa svim unesenim korekcijama dostavlja se mentoru najkasnije do 31. kolovoza.

Studenti koji će studij završiti sljedeće akademske godine, datum predaje prve i završne verzije završnog i diplomskog rada dogovaraju s mentorima.

Nakon što mentor prihvati konačnu verziju rada student se upućuje u tajništvo Odjela gdje se dogovaraju detalji predaje uvezenih radova.

Završne i diplomske radove moguće je obraniti u redovitim, izvanrednim i apsolventskim rokovima.