Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Obrana završnog rada

Obrana završnog rada

Dana 31. ožujka 2021. godine s početkom u 9:00 sati putem platforme MsTeams-a studentica Sara Jurković branit će završni rad s temom "Prekid legla jednookvirnim izolatorom kao metoda suzbijanja varooze (Varroa destructor Anderson i Truemann) ".

Theme picker