Odjel za ekologiju, agronomiju i akvakulturu

Obrana diplomskog rada

Dana 03. srpnja 2019. godine s početkom u 09:30 sati u učionici 1.3. (Relja) studentica Anđela Oljica branit će diplomski rad s temom "Analiza sastava i količine naplavljenog otpada u uvali Lojena u NP Kornati".

Theme picker