Odjel za pedagogiju

ZNANSTVENA MONOGRAFIJA ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITIH UČENIKA-SUVREMENE PEDAGOGIJSKE IMPLIKACIJE

 
Izdana je znanstvena monografija Odgoj i obrazovanje darovitih učenika-suvremene pedagogijske implikacije te je ovdje možete preuzeti u pdf obliku.

 

MEĐUNARODNI DAN DAROVITIH UČENIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI BARTULA KAŠIĆA - SVEČANO OTVARANJE PRAKTIKUMA PRIRODOSLOVLJA ZA DAROVITE UČENIKE UZ OKRUGLI STOL

U srijedu, 21. ožujka 2018. godine, na Međunarodni dan darovitih učenika, svečano je otvoren praktikum prirodoslovlja za darovite učenike u sklopu EU projekta „ZadarZaDar“ Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika - UP.03.2.2.02.0102 (Europski socijalni fond) u Osnovnoj školi Bartula Kašića u Zadru. Učenici iz Osnovne škole Šimuna Kožičića Benje u Zadru, Osnovne škole Zadarski otoci u Zadru, Osnovne škola Krune Krstića u Zadru, Osnovne škola Sv. Filip i Jakov i Osnovne škola Bartula Kašića u Zadru uz mentorstvo profesora izvodili su pokuse iz prirodoslovnih predmeta: kemije, fizike, biologije i geografije.

U sklopu svečanog otvaranja praktikuma prirodoslovlja za darovite učenike održao se i okrugli stol na temu Mogućnosti multipliciranja rezultata ovog projekta na nacionalnu razini, na kojem su sudjelovali odgojno- obrazovni stručnjaci iz javnih institucija koje su odgovorne za razvoj i provedbu obrazovnih politika. Na okruglom stolu sudjelovali su: dipl. psiholog Vera Šušić, voditeljica projekta, prof. Davor Barić, ravnatelj OŠ Zadarski otoci, prof. dr.sc. Mira Klarin, s Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru, prof. Katica Skukan, ravnateljica OŠ Bartola Kašića, prof. Joso Nekić, pročelnik Upravnog odjela za odgoj i školstvo u Gradu Zadru, učiteljica biologije, Dušanka Duić, doc. Slavica Šimić Sašić, s Odjela za izobrazbu učitelja i odgojitelja Sveučilišta u Zadru i prof. Krešimir Groš, stručni suradnik pedagog. Okruglim stolom moderirala je rektorica Sveučilišta u Zadru, prof.dr.sc Dijana Vican. Svečanom događanju nazočili su svi zadarski dionici školstva uz Agenciju za odgoj i obrazovanje.

Svečanost su uveličali daroviti učenici svojim nastupima: Eva Knežević, darovita učenica 8 A razreda Osnovne škole Bartula Kašića izvela je prekrasnu glazbenu točku, Temu s varijacijama Maura Giuliania na gitari dok su učenice četvrtih razreda Ela Đerđa, Paula Kalcina, Marija Mavar i Antea Marija Knezović izvele pjesmu Meni trebaš ti uz pratnju profesora Mate Olića na gitari i stručno vodstvo učiteljice Jadranke Gulam.

Fotogalerija

 

SEDMA EDUKACIJA ''MENTORSKI I SAVJETODAVNI RAD S DAROVITIM UČENICIMA'' - izv. prof. dr. sc. ROZANA PETANI i BERNARDA PALIĆ, mag. paed.

5. – 6. 3. 2018.g. na Sveučilištu u Zadru održana je 7. edukacija u sklopu projekta “ZadarZaDar” Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika – UP.03.2.2.02.0102. Edukaciju Mentorski i savjetodavni rad s darovitim učenicima osmislile su i provele izv. prof. dr. Rozana Petani i Bernarda Palić, mag. paed. sa Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru. 

Fotogalerija

 

ŠESTA EDUKACIJA ''INOVATIVAN NAČIN RAZVOJA AKTIVNOG I SURADNIČKOG UČENJA DAROVITIH UČENIKA'' - izv. prof. dr. sc. JASMINA VRKIĆ DIMIĆ, doc. dr. sc. MARIJA BUTERIN MIČIĆ, doc. dr. sc. ANA MARIJA ROGIĆ i JELENA VLAHOVIĆ, prof.

Šesta edukacija u sklopu projekta “ZadarZaDar” Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika održana je 21. i 22. 2. 2018. na Sveučilištu u Zadru. Predavanja su održale izv. prof. dr. sc. Jasmina Vrkić Dimić, doc. dr. sc. Marija Buterin Mičić, doc. dr. sc. Ana Marija Rogić i Jelena Vlahović, pred.

Teme predavanja:

  • UVJERENJA  NASTAVNIKA O UČENJU, Jelena Vlahović, pred.
  • AKTIVNI OBLICI UČENJA, izv. prof. dr. sc. Jasmina Vrkić Dimić
  • POTICANJE KREATIVNOSTI PUTEM AKTIVNOG I SURADNIČKOG UČENJA, doc. dr. sc. Marija Buterin Mičić
  • VIŠESTRUKE INTELIGENCIJE I NASTAVNE AKTIVNOSTI, doc. dr. sc. Ana Marija Rogić

Fotogalerija

 

PETA EDUKACIJA ''DAROVITOST U INKLUZIVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU'' - prof. dr. sc. DIJANA VICAN, doc. dr. sc. MATILDA KARAMATIĆ BRČIĆ i doc. dr. sc. DALIBORKA LUKETIĆ

Peta edukacija u okviru projekta „ZadarZaDar“  Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika, pod nazivom Darovitost u inkluzivnom odgoju i obrazovanju održana je u OŠ Bartula Kašića

Predavačice su bile prof. dr. sc. Dijana Vican, doc.dr.sc. Matilda Karamatić Brčić i doc.dr.sc. Daliborka Luketić. Neke od tema izlaganja su bila:

  • Značaj darovitosti u inkluzivnom odgoju i obrazovanju
  • Uloga i značaj učitelja i nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u procesu praćenja i vrednovanja inkluzivnog procesa u školi
  • Produktivna i potencijalna darovitost – uloga ključnih sudionika u procesu identifikacije darovitosti, praćenja i vrednovanja
  • Praćenje i vrednovanje inkluzivne prakse rada s darovitim učenicima
  • Rad s darovitim učenicima – proces, a ne stanje
  • Praktična aktivnost – relevantna područja vrednovanja u radu s darovitim učenicima na razini školske prakse.

Fotogalerija

 

ČETVRTA EDUKACIJA ''PRIMJENA DOŽIVLJAJNE PEDAGOGIJE U RADU S DAROVITOM DJECOM'' - doc. dr. sc. IVANA JEĐUĆ BORIĆ

Četvrta edukacija u okviru projekta „ZadarZaDar“ Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika, pod nazivom  Primjena doživljajne pedagogije u radu s darovitom djecom održana je u prostoru COIN Coworking Zadar, a završila je 22. 12. 2017.g. Edukaciju su pohađali voditelji stručnih radnih skupina za predmete biologija, kemija, fizika i geografija, te stručni suradnici partnerskih škola. Učitelji i stručni suradnici upoznali su se s razvojem doživljajne pedagogije, osnovnim načelima, modelima i obilježjima, te ulogom učitelja u procesu iskustvenog učenja. Predavačica je bila doc.dr.sc. Ivana Jeđud Borić, socijalni pedagog, zaposlena na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na diplomskom studiju socijalne pedagogije nositeljica je izbornog kolegija Doživljajna pedagogija.

Fotogalerija

 

TREĆA EDUKACIJA ''OSPOSOBLJAVANJE STRUČNIH SURADNIKA ZA IZRADU INDIVIDUALIZIRANIH UPITNIKA'' – prof. dr. sc. MIRA KLARIN I DINKA JURIČIĆ

Treća edukacija u okviru projekta “ZadarZaDar” Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika održana je na gornjem kampusu Sveučilišta u Zadru. Domaćin nam je bio partnerski Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja.

Edukacija pod nazivom „Osposobljavanje stručnih suradnika za izradu individualiziranih upitnika“, održana je od 27. do 30. studenog 2017.

Nastavnici i stručni suradnici upoznali su se s osobinama darovitih učenika kako bi što ranije prepoznali potencijale učenika u različitim područjima darovitosti. U prepoznavanju i identifikaciji darovitih učenika pomoći će im i liste opažanja s tvrdnjama koje opisuju specifične sposobnosti, motivaciju i kreativnost, a koje se izrađuju u sklopu ovog projekta, te su pilotirane na polaznicima edukacije. Cilj ove edukacije bio je i izrada individualiziranih obogaćenih programa za rad s darovitim učenicima. U teorijskom dijelu, polaznici su se upoznali s koracima u izradi individualiziranih programa, dok su se u radioničkom dijelu okušali u izradi individualiziranih programa za pojedine predmete.

Fotogalerija

 

DRUGA EDUKACIJA ''ODNOS KREATIVNOSTI I DAROVITOSTI: ULOGA EMOCIJA U PROCESU SAMOREGULACIJE UČENJA KOD DAROVITIH UČENIKA'' - DINKA JURIČIĆ

Druga edukacija u sklopu projekta "ZadarZaDar - Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika'' održana je na gornjem kampusu Sveučilišta u Zadru.

Edukacija pod nazivom „Odnos kreativnosti i darovitosti; Uloga emocija u procesu samoregulacije učenja kod darovitih učenika“ je trajala od 18. - 21. 10. 2017., a kroz istu su pruženi mnogi primjeri dobre prakse u svakodnevnom radu s darovitim učenicima. Dinka Juričić je zaposlena u Školskoj knjizi kao savjetnica za cjeloživotno obrazovanje. Teme kojima se bavi vezane su za uspješnu komunikaciju, nove medije, motiviranje učenika, osobni razvoj i nove didaktičke modele poučavanja. U slobodno vrijeme čita, piše, proučava e-učenje, dizajniranje digitalnih edukativnih materijala. Održava predavanja za učitelje, ravnatelje i učenike. Napisala je nekoliko stručnih knjiga i slikovnica. Fotogalerija   STUDIJSKO PUTOVANJE U SLOVENIJU U sklopu projekta "ZadarZaDar – Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika“, na kojem je Odjel za pedagogiju jedan od partnera, od 8. do 10. studenog 2017. organizirano je studijsko putovanje u Centar za istraživanje i promicanje darovitosti Pedagoškog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani. Zadarski projektni tim činili su ravnatelji 5 partnerskih škola (OŠ Bartul Kašić, OŠ Kruno Krstić, OŠ Zadarski otoci, OŠ Sv. Filip i Jakov te OŠ Šimuna Kožičića Benje), pročelnik UO za odgoj i školstvo – g. Joso Nekić, koordinator Sveučilišta u Zadru – prof. dr. Igor Radeka, profesori s Odjela za pedagogiju – doc. dr. sc. Rozana Petani i doc. dr. sc. Marija Buterin Mičić, nastavnici iz partnerskih škola te voditelji projekta Vera Šušić, prof. i Krešimir Groš, prof. Isti su imali priliku posjetiti OŠ Šmartno pod Šmartno Gora (Ljubljana) te OŠ Antona Ukmarja Koper (Kopar), a od strane predavača na Ljubljanskom Sveučilištu (prof. dr. sc. Mojca Juriševič, prof.dr. sc. Mojca Čepič, prof. dr. sc. Gregor Torkar, doc. dr. sc. Boštjan Kuzman) zadarskim kolegama je prikazan slovenski primjer dobre prakse u radu s darovitim učenicima i to na svim razinama obrazovanja. Zaključci ovog studijskog putovanja, kao i primjeri dobre prakse u radu s darovitim učenicima će se kroz projekt implementirati u zadarske osnovne škole, a prvi rezultati moći će se vidjeti na svečanom otvaranju suvremenog praktikuma prirodoslovlja u OŠ Bartul Kašić povodom Međunarodnog dana darovitih učenika 21. ožujka 2018.   Fotogaleriju možete pogledati ovdje.     PRVA EDUKACIJA ''PROCJENA OSOBINA I IDENTIFIKACIJA DAROVITE DJECE I UČENIKA'' - Doc. dr. sc. ŽELJKO RAČKI U sklopu projekta "ZadarZaDar" Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika - UP.03.2.1.02.0102 u Osnovnoj školi Krune Krstića kao domaćinu, održana je edukacija pod nazivom Procjena osobina i identifikacija darovite djece i učenika, od 25. – 28. rujna 2017.g. To je prva u nizu od 9 edukacija kojom će se naše ciljne skupine partnerskih škola ojačati u radu s darovitim učenicima. Edukaciju je priredio Doc. dr. sc. Željko Rački, ECHA Specialist in Gifted Education, ECHA National Correspondent za Republiku Hrvatsku. Profesor je licencirani psiholog s petnaest godina iskustva rada u osnovnoškolskom i visokoškolskom obrazovanju. Izlagao je na više od 50 znanstvenih i stručnih skupova te je objavio 14 znanstvenih radova i više stručnih i popularnih radova. Voditelj je Sekcije za školsku psihologiju Društva psihologa Osijek, stručni suradnik Škole stvaralaštva Novigradsko proljeće i redoviti suradnik Agencije za odgoj i obrazovanje (AZOO) i Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske (MZO) u obrazovanju odgojitelja, učitelja, nastavnika i psihologa. Dobitnik je žirirane međunarodne nagrade pod naslovom 2016 ATEE Award – Teacher Education Article "Promoting Teacher Education" za znanstveni rad o promicanju obrazovanja učitelja. Nositelj je sveučilišnoga (UNIOS) znanstvenog projekta o obrazovanju darovitih osnovnoškolskih učenika Republike Hrvatske. Koordinator je projekta Centar izvrsnosti Osijek o obrazovanju darovitih osnovnoškolskih učenika Grada Osijeka u 2017./18. godini. Član je Hrvatske psihološke komore, Hrvatskog psihološkog društva, European Council for High Ability, Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja i Hrvatskoga planinarskog društva “Bršljan-Jankovac”. Organizirao je niz volonterskih humanitarnih aktivnosti u zajednici s više od tisuću sati rada. Djelatnik je i član vijeća Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. Ovim edukacijama postavljen je okvir za razumijevanje darovitosti i njezinog prepoznavanja i razumijevanja.

Fotogalerija

POČETNA KONFERENCIJA

Daroviti učenici su potencijalni nositelji razvoja svakog društva, no unatoč tome u školstvu su jedna od najzapostavljenijih ciljnih skupina. Nedostatak specijaliziranih didaktičkih sredstava, zastarjeli kurikulumi, nedovoljan učestalost individualnog pristupa i neadekvatni instrumentarij rane identifikacije uzrok su tome da se svega 20% darovitih učenika na vrijeme identificira.

Danas je u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru održana početna konferencija projekta "ZadarZaDar" - Doživljajna pedagogija u prirodoslovnim predmetima za razvoj darovitih učenika - UP.03.2.2.02.0102, koji je u partnerstvu sa 4 osnovne škole – Zadarski otoci, Kruno Krstić, Š. K. Benja te Sv. Filip i Jakov, Sveučilištem u Zadru (Odjel za pedagogiju i Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelj) te Gradom Zadrom pokrenula Osnovna škola Bartula Kašića.

Projekt je u cijelosti ( 973.127,32 kn ) financiran iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a trajati će 18 mjeseci. U projektu će biti uključeno 150 učitelja i stručnih suradnika, 14 stručnjaka sa Sveučilišta i Grada Zadra te 100 darovitih učenika. Kroz projekt će se izraditi inovativne liste procjene za radnu identifikaciju darovitosti, inovativni planovi i programi, priručnici, nabaviti didaktička oprema, oformiti online centar „ZadarZaDar“ i još mnogo toga, što će imati potencijal ukloniti identificirane poteškoće u početku ovog teksta.

Ravnateljica škole, Katica Skukan naglasila je kako je za uspjeh dobivanja EU sredstava za realizaciju ovog projekta bio bitan sinergijski pristup problematici darovitih svih institucija u partnerskom konzorciju. Pročelnik Upravnog odjela za odgoj i školstvo istaknuo je kako su ovakvi projekti izvrstan primjer i poticaj i drugim školama u jačanju kapaciteta kroz EU sredstava. Prof. dr. sc. Igor Radeka naglasio je kako je ovaj projekt izvrstan primjer spajanja teorije i prakse u kreiranju budućih smjernica u radu s darovitim učenicima.

Administrativni voditelj projekta Krešimir Groš prezentirao je projekt, pozvao medije i širu stručnu javnost da aktivno prate ovaj projekt te prisustvuju svečanom otvaranju praktikuma prirodoslovlja prilagođenog darovitim učenicima na Međunarodni dan darovitih učenika 21. ožujka 2018. godine.

Fotogalerija

Mediji (linkovi):

Link 1

Link 2

Link 3

Link 4

Link 5

Link 6

 

Zadar, 31. kolovoza 2017.