Odjel za pedagogiju


Tamara Baždarić, mag. paed.


Rođena je 10. listopada 1988. godine u Zadru. Nakon završenog osnovnoškolskog obrazovanja, upisuje Gimnaziju Vladimira Nazora u Zadru, opći smjer. Obrazovanje nastavlja na Sveučilištu u Zadru gdje ak. god. 2007./2008. upisuje dvopredmetni studij engleskog jezika i književnosti i pedagogije. U prosincu 2013. godine diplomirala je na diplomskom studiju pedagogije s temom ,,Istovremena dvojezičnost u obitelji s djecom predškolske dobi’’, a u ožujku 2014. godine i na diplomskom studiju edukacije engleskog jezika i književnosti s temom ''Popular Culture and the Politics of Body Representations’’. Po završetku studija prijavljuje se na natječaj za stručno osposobljavanje za rad za nastavnicu engleskog jezika, u Gimnaziji Vladimira Nazora u Zadru. Stručni ispit za nastavnicu engleskog jezika položila je u studenom 2016. godine u Splitu, nakon čega je u razdoblju od dvije i pol godine stekla radno iskustvo u nastavi, izvršavajući poslove nastavnice engleskog jezika.

Od lipnja 2018. godine zaposlena je kao asistentica na Odjelu za pedagogiju Sveučilišta u Zadru. Članica je Povjerenstva za osiguravanje kvalitete Odjela za pedagogiju od akademske godine 2018./2019. Iste akademske godine upisuje poslijediplomski sveučilišni studij Kvaliteta u odgoju i obrazovanju u Zadru.

Popis objavljenih radova:

  • Petani R., Karamatić Brčić M., Baždarić T. (2015), Educational Inclusion of Children from Bilingual Families – Pedagogical Implications. Znanstveni rad u zborniku skupa s međunar. rec. izložen na međunarodnoj konferenciji 9th International Technology, Education and Development Conference (INTED),Madrid 2-4.ožujka 2015.: str. 1116-1126. Pristupni broj: WOS:000398586301029/ ISBN:978-84-606-5763-7. Pristup: http:/www.bib.irb.hr/1091088.
  • Baždarić T. (2015), Obitelj pred izazovima dvojezičnosti: zablude i istina o učincima istovremene dvojezičnosti na djecu i obitelj, Acta Iadertina 12/I; str. 1-15 (članak, stručni) 
  • Vican D., Luketić D., Gospić T. (2020), Mentoring support in doctoral studies: strategies for the effectiveness of mentoring relationship. Znanstveni rad u zborniku skupa s međunarod.recenz. izložen na međunarodnoj konferenciji 14th International Technology, Education and Development Conference (INTED), Valencia, Španjolska, 2.-4. ožujka 2020.: str. 5399-5410. Pristupni broj: WOS:000558088805078 / ISBN:978-84-09-17939-8 , ISSN: 2340-1079. Pristup: http:/www.bib.irb.hr/1091098.
  • Baždarić T. (2020), Recenzija: Vrcelj, s. (2018),,Što školu čini školom; teorijski pristupi, koncepti i trendovi” Rijeka:Filozofski fakultet. Metodički obzori : časopis za odgojno-obrazovnu teoriju i praksu, Vol. 15 No. 1 (28); 123-127. URI https://hrcak.srce.hr/251961
  • Baždarić T. (2021), What Do Bachelor's Thesis Mentors Do?Croatian Undergraduates' Attitudes and Experiences Regarding the Mentors' Job. Znanstveni rad u zborniku skupa s međunarodnom recenzijom izložen na međunarodnoj konferenciji 13th annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN21), Španjolska, 5.- 6. srpnja 2021.

 

Vrijeme konzultacija: četvrtkom od 10.30 do 12.30  

Kontakt: +385 (0)23 200 753

e-adresa: tagospic@unizd.hr