Odjel za pedagogiju

Daliborka1.jpg


doc. dr. sc. Daliborka Luketić


Rođena je 23. studenog 1981. godine u Zagrebu. Osnovnu školu i opću gimnaziju je završila u Ogulinu. 2000. Godine upisuje dvopredmetni studij sociologije i pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. 2005. godine diplomirala je na Odsjeku za sociologiju iz područja sociologije kulture sa temom ˝Virtualne i realne ljudske zajednice˝.

Od 1. ožujka 2006. godine zaposlena je na Sveučilištu u Zadru, na radno mjesto asistenta na Odjelu za pedagogiju. Suradnica je na preddiplomskom studiju pedagogije, na kolegijima Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju, Uvod u pedagogiju, te na diplomskom studiju pedagogije na kolegiju Teorije odgoja i obrazovanja i Teorije odgoja i obrazovanja u praksi.

Od ak. god. 2008/2009. suradnica je na Zajedničkim programskim osnovama sveučilišnih diplomskih studija za stjecanje nastavničkih kompetencija pri Centru Stjepan Matičević Sveučilišta u Zadru, i to na kolegijima Temeljna znanja o odgoju i obrazovanju i Teorije odgoja i obrazovanja u praksi.

Od jeseni 2006. godine je suradnica na kolegiju Opća pedagogija pri Učilištu HRZ-a ˝Rudolf Perešin˝, Škola nastavnika letenja IX., kao i u Programu dopunskog obrazovanja za časnike i dočasnike HV-a.

Od 2007. godine suradnica je na Tečaju za instruktore letenja pri Hrvatskom zrakoplovnom nastavnom središtu. Od 2009. postaje viši instruktor teorijskih predmeta za predmet Pedagogija, prema Dodatku 1 JAR-FCL 1.340.

U jesen 2006. godine upisuje Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij pedagogija pri Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer – Kurikulum suvremenog odgoja i škole.

Suradnica je na znanstvenom projektu ˝Odgoj i obrazovanje za poduzetništvo˝ - voditeljica projekta prof. dr. sc. Dijana Vican.

 

Sudjelovanja na znanstveno - stručnim usavršavanjima


Sudjelovanje na predavanju profesora Ronalda H. Humbeltona: ˝Item Responce Theory for the Next Generation of Educational Tests˝. Zadar, Hrvatska, 8. – 10.  lipnja 2009.

7 th Consortium Conference Tempus-Project ˝Learning for Europe˝, Zagreb, Croatia, 6 – 9 June 2009.

International Conference ˝Fostering and Building Human Capital for Sustainable Knowledge Societies in South Eastern Europe˝. Bucharest, Romania, 6 - 7 March 2009. Task Force Fostering and Building Human Capital of Regional Cooperation Council.

5th Consortium Conference Tempus Project ˝Learning for Europe˝, Tilburg, Netherlend, 4 – 6 December 2008.

5 th Prague Forum on ˝The Right to Quality Education˝, Prague, Czech Republic, 20 – 22 November 2008.

Savjetovanje „Računalo u školi XII“. Hrvatsko društvo za promicanje informatičkog obrazovanja, pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH u suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje, od 28. do 30. rujna 2008., Šibenik, Hrvatska.

Poduzetništvo u obrazovanju – poticanje poduzetničkog razmišljanja: ciljevi, sredstva i izazovi. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta RH, Agencija za strukovno obrazovanje i KulturKontakt Austrija. 24. i 25. studenog 2006. Zagreb, Hrvatska.

International DAAD Summer School – Qualitiy Development and Educational Standard sin Europe – Concepts and Methods. Univesity of Muenster, Institute of Education and University of Zagreb, Faculty of Teacher Education. 3 – 17 September 2006., Zagreb , Croatia.

 

Radovi objavljeni u Zborniku radova


Luketić, D., Karamatić Brčić, M. (2007), Poduzetništvo kao integrativni sadržaj u europskim nacionalnim kurikulumima. U: Cindrić, M., Vican, D., Siniscalco, M., T. (ur.), Pre - Confrence Proceedings of the 1.st Special Focus Symposium on the Pedagogy in the Context of a Knowledge Society. Zagreb: Učiteljski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i ECNSI.

Luketić, D. (2007), Značenje stjecanja poduzetničkih kompetencija na razini obveznog obrazovanja. U: Previšić, V., Šoljan, N., N., Hrvatić, N. (ur.) (2007), Pedagogija – prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja. Svezak II. Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo.

 

Objavljeni članci


Vican, D., Karamatić-Brčić, M., Luketić, D. (2009), Znanje – društveno-kulturna vrijednost. Lađa, 4(3), str. 16 – 30. Zagreb: Glas Koncila.

 

Vrijeme konzultacija: utorkom, 9.00 - 10.00 

Kontakt:
    tel: ++ 385 (0)23 200 559

    e-adresa: dluketic@unizd.hr