Odjel za pedagogiju

Adresa

Obala kralja Petra Krešimira IV/2

23000 Zadar


Pročelnica Odjela za pedagogiju

 

 

 

izv. prof. dr. sc. Matilda Karamatić Brčić

tel: 023/200-513

e-adresa: mkarama@unizd.hr  

 


Zamjenica Pročelnice Odjela

 

 

izv. prof. dr. sc. Jasmina Vrkić Dimić

 

tel: 023/200-758

 

e-adresa: jvdimic@unizd.hr 

 


ECTS Koordinator

 

Šime Barbaroša, mag.paed.

 

tel: 023/200-557

 

e-adresa:  sbarbaros21@unizd.hr  


Tajnica Odjela

 

 

Irena Serdarević

 

tel: 023/200-743

 

e-adresa: iserdar@unizd.hr