Odjel za nastavničke studije u Gospiću

UČITELJSKI STUDIJ - OPIS PREDMETA - 2019./2020.

za VII. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2019./2020.


A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA


Metodika hrvatskog jezika 1

Metodika matematike 1

Metodika prirode i društva 1

Metodika likovne kulture 1

Metodika glazbene kulture 1

Kineziološka metodika 1

Stručno-pedagoška praksa 3


A3 PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA


Prirodna baština Hrvatske


B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA


Istraživanje dječjeg likovnog stvaralaštva

Zborno pjevanje 7

Zavičajna povijest


 

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/19-01/55

URBROJ: 2198-1-79-58/19-07

 

 

RED PREDAVANJA

za VII. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2019./2020.

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG401

izv. prof. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić

Metodika hrvatskog jezika 1

30

0

0

4

Anela Serdar Pašalić, pred.
 

Metodika hrvatskog jezika 1

 

30

 

UČG402

doc. dr. sc. Maja Cindrić

(nositelj)

mr. sc. Damir Mikoč (izvođač)

Metodika matematike 1

30

0

30

3

UČG403

doc. dr. sc. Krešimir Žganec

Metodika  prirode i društva 1

30

0

30

3

UČG404

izv. prof. dr. art. Marijan Richter

Metodika likovne kulture I

30

0

15

3

UČG405

doc. art. Edo Mičić (nositelj)

dr. sc. Ines Cvitković Kalanjoš (izvođač)

Metodika glazbene kulture 1

30

0

15

3

UČG406

doc. dr. sc. Braco Tomljenović

Kineziološka metodika 1

30

0

15

3

UČG407

dr. sc. Jadranka Brkić-Vejmelka (nositelj)

Ana Nikšić, dipl. uč. (izvođač)

Stručno-pedagoška praksa 3

0

0

60

2

A3 PRIRODNA I KULTURNA BAŠTINA

UČG408

doc. dr. sc. Krešimir Žganec

Prirodna baština Hrvatske

15

15

0

3

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG409

izv. prof. dr. art. Marijan Richter

Istraživanje dječjeg likovnog stvaralaštva

15

0

15

3

UČG410

Tvrtko Sarić, prof.

Zborno pjevanje 7

15

0

15

3

UČG411

doc. dr. sc. Ivan Brlić

Zavičajna povijest

15

15

0

3

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija kojim/a se stječe najmanje 6 bodova.

 

Student/ica pod A), B) mora upisati, slušati i polagati predmete kojim/a se stječe najmanje 30 bodova**