App

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/18-01/31

URBROJ: 2198-1-79-58/18-01

 

RED PREDAVANJA

Za I. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2018./2019.

 

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG101

doc. dr. sc. Violeta Valjan Vukić (nositelj)

mr. sc. Ljiljana Ilić (izvođač)

Uvod u pedagogiju

30

15

0

3

UČG102

doc. dr. sc. Anela Nikčević-Milković

Uvod u razvojnu psihologiju

30

15

0

3

UČG103

doc. dr. sc. Krešimir Žganec

Prirodoslovlje

30

15

0

3

UČG104

doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić

Fonologija hrvatskog standardnog jezika

30

0

0

3

Anela Serdar Pašalić, prof.

Fonologija hrvatskog standardnog jezika

0

15

0

UČG105

doc. dr. sc. Katica Balenović

Engleski jezik I

30

0

15

3

UČG106

doc. dr. sc. Zoran Škoda (nositelj)

mr. sc. Damir Mikoč (izvođač)

Matematika I

30

0

0

3

Antonela Adžija, prof.

Matematika I

0

0

15

UČG107

doc. dr. sc. Ivan Brlić

Pregled svjetske povijesti

30

0

15

3

UČG108

dr. sc. Braco Tomljenović

Kineziološka kultura I

0

0

30

1

A3 KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA

UČG109

doc. dr. sc. Neven Duvnjak (nositelj)

dr. sc. Anita Bušljeta Tonković (izvođač)

Sociologija razvoja i okoliša

15

15

0

2

UČG110

doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić

Jezična komunikacija

15

15

0

2

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG111

dr. sc. Braco Tomljenović

Razvoj kinantropoloških obilježja učenika

15

0

15

2

UČG112

Tvrtko Sarić, prof.

Zborno pjevanje I

15

0

15

2

UČG113

doc. dr. sc. Diana Nenadić Bilan (nositelj)

Denis Jurković, mag. paed. (izvođač)

Suradnja vrtića i škole

15

15

0

2

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija kojim/a se stječe najmanje 4 boda.

 

Student/ica pod A) i B) mora upisati, slušati i polagati predmete kojim/a se stječe najmanje 30 boda/ova**