Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Text/HTML

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/18-01/18

URBROJ: 2198-1-79-58/18-01

 

RED PREDAVANJA

za VI. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2017./2018.

 

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG311

prof. dr. sc. Josip Babin (nositelj),

dr. sc. Braco Tomljenović (izvođač)

Kineziološka metodika II

15

0

15

3

UČG312

doc. dr. sc. Krešimir Žganec

 

Metodika nastave prirode i društva II

30

0

15

3

UČG313

doc. art. Edo Mičić (nositelj)

dr. sc. Ines Cvitković Kalanjoš, prof. (izvođač)

Metodika nastave glazbene kulture II

15

0

15

3

UČG314

doc. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić

Metodika nastave hrvatskog jezika i književnosti I

30

0

15

4

UČG315

doc. dr. art. Marijan Richter

Metodika nastave likovne kulture II

15

0

15

3

UČG316

izv. prof. dr. sc. Smiljana Zrilić (nositelj)

Denis Jurković, mag. paed. (izvođač)

Pedagogija djece s posebnim potrebama

30

 

0

0

 

15

0

 

0

4

 

UČG317

doc. dr. sc. Maja Cindrić

(nositelj),

mr. sc. Damir Mikoč (izvođač)

Metodika nastave matematike I

30

0

0

3

A2

LIKOVNI MODUL

 

UČG318

doc. dr. art. Marijan Richter

Slikarstvo II

15

0

15

3

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG319

doc. dr. sc. Anela Nikčević-Milković

Psihologija obitelji i roditeljstva

15

15

0

4

UČG320

Tvrtko Sarić, prof.

Glazbeni praktikum III

15

0

15

4

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija kojim/a se stječe najmanje 4 boda.

 

Student/ica pod A), B) mora upisati, slušati i polagati predmete kojim/a se stječe najmanje 30 bodova**