Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Text/HTML

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/17-01/108

URBROJ: 2198-1-79-58/17-01

 

RED PREDAVANJA

Za IV. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2017./2018.

 

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG214

izv. prof. dr. sc. Smiljana Zrilić (nositelj)

mr. sc. Ljljana Ilić (izvođač)

Obiteljska pedagogija

30

15

0

3

UČG215

doc. dr. sc. Katica Balenović

Engleski jezik struke II

15

15

0

2

UČG216

doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić

Leksikologija hrvatskog standardnog jezika

15

0

15

2

UČG217

doc. dr. sc. Zoran Škoda (nositelj)

mr. sc. Damir Mikoč (izvođač)

Matematika IV

30

0

15

3

UČG218

izv. prof. dr. art. Ana Vivoda

Likovna kultura I

30

15

0

3

UČG219

izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota (nositelj)

Tvrtko Sarić, prof. (izvođač)

Glazbena kultura

30

15

0

3

UČG220

doc. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija

Temeljni pojmovi teorije književnosti

30

15

0

3

UČG221

Josip Cindrić, prof. (nositelj)

Marko Jurjević, dipl. inf. (izvođač)

Informatika II

30

0

15

3

UČG222

dr. sc. Braco Tomljenović

Kineziološka kultura IV

0

0

30

1

A3 KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA

UČG223

doc. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić

Hrvatska jezična baština

30

15

0

3

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG224

Tvrtko Sarić, prof.

Zborno pjevanje IV

15

0

15

2

UČG225

doc. dr. sc. Katica Balenović

Integrirane jezične vještine u engleskom jeziku

15

0

15

2

UČG226

doc. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija

Slikovnica

15

15

0

2

 

 

 

 

 

 

 

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija kojim/a se stječe najmanje 4 boda.

 

 

 

 

 

 

 

 

Student/ica pod A) i B) mora upisati, slušati i polagati predmete kojim/a se stječe najmanje 30 boda/ova**