Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Text/HTML

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/17-01/54

URBROJ: 2198-1-79-58/17-03

 

RED PREDAVANJA

Za III. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2017./2018.

 

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG201

doc. dr. sc. Anela Nikčević-Milković

Psihologija učenja

30

15

0

4

UČG202

doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić

Sintaksa hrvatskog standardnog jezika

30

15

0

3

UČG203

doc. dr. sc. Katica Balenović

Engleski jezik struke I

15

15

0

2

UČG204

doc. dr. sc. Zoran Škoda (nositelj)

mr. sc. Damir Mikoč (izvođač)

Matematika III

30

0

15

3

UČG205

izv. prof. dr. sc. Željko Holjevac (nositelj)

dr. sc. Ivan Brlić (izvođač)

Pregled povijesti hrvatskog naroda

30

15

0

3

UČG206

izv. prof. dr. sc. Snježana Dobrota (nositelj)

Tvrtko Sarić, prof. (izvođač)

Osnove teorije glazbe

30

0

15

3

UČG207

doc. dr. sc. Draženko Tomić

Filozofija odgoja

15

15

0

3

UČG208

mr. Braco Tomljenović

Kineziološka kultura III

0

0

30

1

A3 KULTURNA I PRIRODNA BAŠTINA

UČG209

doc. dr. sc. Krešimir Žganec

Ekologija

15

15

0

2

UČG210

doc. dr. sc. Katica Balenović

Ovladavanje materinskim i inim jezikom

15

15

0

2

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG211

Tvrtko Sarić, prof.

Zborno pjevanje III

15

0

15

2

UČG212

doc. dr. sc. Anela Nikčević-Milković

Nasilje nad i među djecom

15

15

0

2

UČG213

doc. dr. art. Ana Vivoda

Animirani strip, film i ilustracija

15

0

15

2

 

 

 

 

 

 

 

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu izborne predmete s matičnog studija kojim/a se stječe najmanje 4 boda.

 

 

 

 

 

 

 

 

Student/ica pod A) i B) mora upisati, slušati i polagati predmete kojim/a se stječe najmanje 30 bodova**