Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Text/HTML

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/16-01/71

URBROJ: 2198-1-79-58/16-09

 

RED PREDAVANJA/PREDMETNI POPIS

za IX. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017.

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG501

doc. dr. sc. Maja Cindrić (nositelj)

mr. sc. Damir Mikoč (izvođač)

Metodika nastave matematike IV

15

0

30

7

UČG502

doc. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić

Metodika nastave hrvatskog jezika i književnosti IV

15

0

60

7

UČG503

doc. dr. sc. Klara Ćavar (nositelj)

Marinko Miličević, mag. teol. (izvođač)

Kultura duha

30

0

15

5

UČG504

doc. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija

Medijska kultura

15

15

0

3

UČG505

mr. Braco Tomljenović

Kineziološka kultura

0

0

60

1

 

 

 

 

 

 

 

A 2

HRVATSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

UČG506

doc. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić

Metodika nastave predmeta izbornog modula

15

0

15

4

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG507

doc. dr. sc. Krešimir Žganec

Ekologija

15

15

0

4

UČG508

mr. sc. Ljiljana Ilić

Didaktička dokimologija

15

15

0

4

Bilješka: Studenti moraju upisati najmanje 1 izborni predmet.

 

Student/ica pod A) i B)  mora upisati predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30 ECTS bodova.