Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Text/HTML

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/16-01/71

URBROJ: 2198-1-79-58/16-05

 

 

RED PREDAVANJA/PREDMETNI POPIS

za V. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017.

 

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG301

doc. dr. sc. Krešimir Žganec

Metodika nastave prirode i društva I

30

15

0

4

UČG302

doc. dr. art. Marijan Richter

Metodika nastave likovne kulture I

15

0

15

4

UČG303

doc. art.  Edo Mičić

 (nositelj)

Ines Cvitković Kalanjoš, prof. (izvođač)

Metodika nastave glazbene kulture I

15

0

15

4

UČG304

prof. dr. sc. Josip Babin (nositelj)

mr. Braco Tomljenović (izvođač) 

Kineziološka metodika I

15

0

15

4

UČG305

doc. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija

Scenska kultura

30

15

0

3

UČG306

Tvrtko Sarić, prof.

Ines Cvitković Kalanjoš, prof.

Glazbeni praktikum II

Glazbeni prektikum II

0

0

15

2

UČG307

mr. Braco Tomljenović

Kineziološka kultura

0

0

30

1

A 1

LIKOVNI MODUL

UČG308

doc. dr. art. Ana Vivoda

Grafika II

15

0

15

4

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG309

Josip Cindrić, prof. (nositelj)

Marko Jurjević, dipl. inf. (izvođač)  

Informatika II

15

0

15

4

UČG310

Tvrtko Sarić, prof.

Glazbena radionica II

15

0

15

4

Bilješka: Studenti moraju upisati najmanje 1 izborni predmet.

 

Student/ica pod A) i B) mora upisati predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30 ECTS bodova.