Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Text/HTML

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/16-01/71

URBROJ: 2198-1-79-58/16-10

 

RED PREDAVANJA/PREDMETNI POPIS

za X. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2016./2017.

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG509

izv. prof. dr. sc. Smiljana Zrilić (nositelj)

mr. sc. Ljiljana Ilić (izvođač)

Metodologija istraživanja u odgoju i obrazovanju

30

15

0

4

UČG510

 

Diplomsko istraživanje

 

 

 

26