Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Text/HTML

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/15-01/52

URBROJ: 2198-1-79-58/15-09

 

RED PREDAVANJA/PREDMETNI POPIS

za IX. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2015./2016.

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG501

doc. dr. sc. Ljiljana Zekanović -Korona (nositelj)

mr. sc. Damir Mikoč (izvođač)

Metodika matematike III

15

0

45

5

UČG502

doc. dr. sc. Krešimir Žganec

Metodika prirode i društva III

15

0

0

4

Jadranka Pejnović, prof.

Metodika prirode i društva III

 

 

30

 

UČG503

doc. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija

Medijska kultura

15

30

0

4

UČG504

 izv. prof. dr. sc. Smiljana Zrilić (nositelj)

Maja Rukavina, prof. (izvođač)

Odgoj za ljudska prava

30

15

0

4

UČG505

doc. dr. sc. Slavica Šimić-Šašić

Metodologija istraživanja u odgoju II

30

0

30

5

A 1

KNJIŽEVNO-JEZIČNI MODUL

UČG506

dr. sc. Katica Balenović

Teorije učenja stranog jezika

30

15

0

4

A2

MODUL IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

UČG507

doc. dr. sc. Krešimir Žganec

Izvannastavne prirodoslovno matematičke aktivnosti

15

15

15

4

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG508

dr. sc. Anela Nikčević-Milković

Emocionalna inteligencija

30

15

0

4

UČG509

mr. sc. Ljiljana Ilić

Rana prevencija ovisnosti

15

15

15

4

Bilješka: Studenti moraju upisati najmanje 1 izborni predmet.

 

Student/ica pod A) i B)  mora upisati predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30 ECTS bodova.

 

Bilješka: Šifra se ne upisuje u indeks.

 

Predmeti se upisuju u Upisni list po redu predavanja u studentskoj službi Odjela prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj izbornih predmeta s matičnog studija.

* Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se u Upisni list u studentskoj službi Odjela, na temelju odobrenja predmetnog/e nastavnika/ce i pročelnika/ce matičnog odjela.

** Studenti/ce jednopredmetnih studija upisuju najmanje 30 bodova semestralno.

 

O upisu predmeta u indeks (izdavanju naljepnica) odlučit će se naknadno.