Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Text/HTML

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/15-01/52

RBROJ: 2198-1-79-58/15-08

 

 

RED PREDAVANJA/PREDMETNI POPIS

za VIII. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2015./2016.

 

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG410

 doc. dr. sc. Ljiljana Zekanović-Korona (nositelj)

 mr. sc. Damir Mikoč (izvođač)

Metodika nastave matematike III

15

0

30

3

UČG411

doc. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić

Metodika nastave  hrvatskog jezika i književnosti III

15

0

30

3

UČG412

doc. dr. sc. Krešimir Žganec

 

Metodika nastave prirode i društva IV

15

0

 

4

Jadranka Pejnović, prof.

Metodika nastave prirode i društva IV

 

 

30

 

UČG413

prof. dr. sc. Josip Babin (nositelj),

mr. Braco Tomljenović (izvođač)

Kineziološka metodika IV

15

0

15

4

UČG414

doc. dr. art. Marijan Richter

Metodika nastave  likovne kulture IV

15

0

15

4

UČG415

doc. art. Edo Mičić (nositelj)

Ines Cvitković Kalanjoš, prof. (izvođač)

Metodika nastave glazbene kulture IV

15

0

15

4

A 1

 

UČG416

 

doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić

Hrvatska književnost u dijaspori

30

15

0

2

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

 

 

 

 

 

 

 

UČG418

doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić

Stilogenost jezičnih sredstava

15

15

0

4

 

 

Student/ica pod A) i B)  mora upisati predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30 ECTS bodova.

 

 

 

 

 

Bilješka: Šifra se ne upisuje u indeks.

 

Predmeti se upisuju u Upisni list po redu predavanja u studentskoj službi Odjela prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj izbornih predmeta s matičnog studija.

* Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se u Upisni list u studentskoj službi Odjela, na temelju odobrenja predmetnog/e nastavnika/ce i pročelnika/ce matičnog odjela.

** Studenti/ce jednopredmetnih studija upisuju najmanje 30 bodova semestralno.

 

O upisu predmeta u indeks (izdavanju naljepnica) odlučit će se naknadno.