Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Text/HTML

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/15-01/52

URBROJ: 2198-1-79-58/15-07

 

 

RED PREDAVANJA/PREDMETNI POPIS

za VII. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2015./2016.

 

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG401

 doc. dr. sc. Ljiljana Zekanović-Korona (nositelj)

 mr. sc. Damir Mikoč (izvođač)

Metodika nastave matematike II

15

0

30

4

UČG402

doc. dr. sc. Krešimir Žganec

Metodika nastave  prirode i društva III

15

0

0

4

Jadranka Pejnović, prof.

Metodika nastave  prirode i društva III

 

 

30

 

UČG403

prof. dr. sc. Josip Babin (nositelj),

mr. Braco Tomljenović (izvođač)

Kineziološka metodika III

15

0

15

3

UČG404

doc. art. Edo Mičić (nositelj)

Ines Cvitković Kalanjoš, prof. (izvođač)

Metodika nastave glazbene kulture III

15

0

15

3

UČG405

doc. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić

Metodika nastave hrvatskog jezika i književnosti II

15

0

30

4

UČG406

doc. dr. art.  Marijan Richter

Metodika nastave likovne kulture III

15

0

15

3

UČG407

mr. Braco Tomljenović

Kineziološka kultura

0

0

30

1

A 1

 

UČG408

izv. prof.  dr. sc. Robert Bacalja

Novija hrvatska književnost-od moderne do danas

30

15

0

4

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG409

mr. Braco Tomljenović

Sportska radionica II

15

0

15

4

 

 

Student/ica pod A) i B)  mora upisati predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30 ECTS bodova.

 

 

Bilješka: Šifra se ne upisuje u indeks.

 

Predmeti se upisuju u Upisni list po redu predavanja u studentskoj službi Odjela prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj izbornih predmeta s matičnog studija.

* Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se u Upisni list u studentskoj službi Odjela, na temelju odobrenja predmetnog/e nastavnika/ce i pročelnika/ce matičnog odjela.

** Studenti/ce jednopredmetnih studija upisuju najmanje 30 bodova semestralno.

O upisu predmeta u indeks (izdavanju naljepnica) odlučit će se naknadno.