Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Text/HTML

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/15-01/52

URBROJ: 2198-1-79-58/15-06

 

 

 

RED PREDAVANJA/PREDMETNI POPIS

za VI. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2015./2016.

 

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG311

prof. dr. sc. Josip Babin (nositelj),

mr. Braco Tomljenović (izvođač)

Kineziološka metodika II

15

0

15

3

UČG312

doc. dr. sc. Krešimir Žganec

 

Metodika nastave prirode i društva II

30

0

0

3

Jadranka Pejnović, prof.

Metodika nastave prirode i društva II

 

 

15

 

UČG313

doc. art. Edo Mičić (nositelj)

Ines Cvitković Kalanjoš, prof. (izvođač)

Metodika nastave glazbene kulture II

15

0

15

3

UČG314

doc. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić

Metodika nastave hrvatskog jezika i književnosti I

30

0

15

4

UČG315

doc. dr. art. Marijan Richter

Metodika nastave likovne kulture II

15

0

15

3

UČG316

izv. prof. dr. sc. Smiljana Zrilić

Pedagogija djece s posebnim potrebama

30

15

0

4

UČG317

doc. dr. sc. Ljljana Zekanović-Korona (nositelj)

mr. sc. Damir Mikoč (izvođač)

Metodika nastave matematike I

30

0

0

3

A 1

 

UČG318

izv. prof. dr. sc.  Robert Bacalja

Novija hrvatska književnost-predrealizam i realizam

15

15

0

3

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG319

doc. dr. sc. Anela Nikčević-Milković

Psihologija obitelji i roditeljstva

15

15

0

4

UČG320

Josip Cindrić, prof. (nositelj),

 Marko Jurjević (izvođač)

Informatika III

 

15

0

15

4

Bilješka: Studenti moraju upisati najmanje 1 izborni predmet.

 

Student/ica pod A i B mora upisati predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30 ECTS bodova.

 

Bilješka: Šifra se ne upisuje u indeks.

 

Predmeti se upisuju u Upisni list po redu predavanja u studentskoj službi Odjela prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj izbornih predmeta s matičnog studija.

* Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se u Upisni list u studentskoj službi Odjela, na temelju odobrenja predmetnog/e nastavnika/ce i pročelnika/ce matičnog odjela.

** Studenti/ce jednopredmetnih studija upisuju najmanje 30 bodova semestralno.

O upisu predmeta u indeks (izdavanju naljepnica) odlučit će se naknadno.