Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Text/HTML

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/15-01/52

URBROJ: 2198-1-79-58/15-04

 

 

 

RED PREDAVANJA/PREDMETNI POPIS

za IV. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2015./2016.

 

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG210

prof. dr. sc. Diana Stolac

Hrvatski jezik II

15

0

0

6

Anela Serdar-Pašalić, prof.

 

0

0

15

 

UČG211

doc. dr. sc. Ljiljana Zekanović-Korona (nositelj)

mr. sc. Damir  Mikoč

(izvođač)

Matematika IV

15

15

0

3

UČG212

doc. dr. sc. Krešimir Žganec (nositelj),

 

Zemljopis

15

15

0

2

UČG213

doc. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija

Hrvatska dječja književnost

15

15

0

2

UČG214

doc. dr. art. Ana Vivoda

Likovna kultura

 

30

15

0

3

UČG215

doc. art.  Edo Mičić

Tvrtko Sarić, prof. (izvođač)

Glazbena kultura

 

30

15

0

3

UČG216

prof. dr. sc. Josip Babin (noitelj),

mr. Braco Tomljenović (izvođač) 

Osnove kineziologije

30

30

0

2

UČG217

Josip Cindrić, prof. (nositelj),

Marko Jurjević (izvođač)

Informatika

15

0

15

2

A 3

 

 

 

 

 

 

UČG218

doc. dr. art. Ana Vivoda

Kiparstvo, oblikovanje prostora i novi mediji II

 

15

0

15

3

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG219

doc. dr. sc. Katica Balenović

Engleski jezik II

15

0

15

4

UČG220

Tvrtko Sarić, prof.

Zborsko pjevanje II

15

0

15

4

Bilješka: Studenti moraju upisati najmanje 1 izborni predmet.Ukupan broj ECTS bodova za izborne predmete mora iznositi najmanje 4 ECTS bodova.

 

Bilješka: Šifra se ne upisuje u indeks.

 

Predmeti se upisuju u Upisni list po redu predavanja u studentskoj službi Odjela prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj izbornih predmeta s matičnog studija.

* Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se u Upisni list u studentskoj službi Odjela, na temelju odobrenja predmetnog/e nastavnika/ce i pročelnika/ce matičnog odjela.

** Studenti/ce jednopredmetnih studija upisuju najmanje 30 bodova semestralno.

 

O upisu predmeta u indeks (izdavanju naljepnica) odlučit će se naknadno.