Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Text/HTML

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/15-01/52

URBROJ: 2198-1-79-58/15-03

 

 

 

RED PREDAVANJA/PREDMETNI POPIS

za III. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2015./2016.

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG201

prof. dr. sc. Diana Stolac

Hrvatski jezik II

 

30

0

0

 

Anela Serdar-Pašalić, prof.

Hrvatski jezik II

 

 

 

15

 

UČG202

doc. dr. sc. Slavica Šimić Šašić (nositelj),

dr. sc. Anela Nikčević-Milković (izvođač)

Psihologija učenja i poučavanja

 

30

15

0

5

UČG203

prof. dr. sc. Slavica Bašić (nositelj),

mr. sc. Ljiljana Ilić (izvođač)

Didaktika

30

15

0

5

UČG204

 doc. dr. sc. Ljiljana Zekanović-Korona (nositelj)

mr. sc. Damir Mikoč

(izvođač)

Matematika III

30

15

0

2

UČG205

doc.  dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija

Žanrovi u dječjoj književnosti

 

30

15

0

6

A 3

 

UČG206

doc. dr. art. Ana Vivoda

Kiparstvo, oblikovanje prostora i novi mediji I

 

15

0

15

4

UČG207

doc. dr. art. Ana Vivoda

Grafika I

15

0

15

4

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG208

dr. sc. Katica Balenović

Integrirane jezične vještine u engleskom jeziku

15

0

15

4

UČG209

Tvrtko Sarić,prof.

Zborsko pjevanje

15

0

15

4

Bilješka: Studenti moraju  upisati  najmanje jedan izborni predmet. Ukupan broj ECTS bodova za izborne predmete mora iznositi najmanje 4 ECTS boda.

 

Bilješka: Šifra se ne upisuje u indeks.

 

Predmeti se upisuju u Upisni list po redu predavanja u studentskoj službi Odjela prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj izbornih predmeta s matičnog studija.

* Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se u Upisni list u studentskoj službi Odjela, na temelju odobrenja predmetnog/e nastavnika/ce i pročelnika/ce matičnog odjela.

** Studenti/ce jednopredmetnih studija upisuju najmanje 30 bodova semestralno.

 

O upisu predmeta u indeks (izdavanju naljepnica) odlučit će se naknadno.