Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Text/HTML

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/15-01/52

URBROJ: 2198-1-79-58/15-02

 

RED PREDAVANJA/PREDMETNI POPIS

za II. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2015./2016.

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG110

 

doc. dr. sc. Anela Nikčević-Milković

Dječja psihologija

30

15

0

2

UČG111

 

doc. dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić

Hrvatski jezik I

30

15

0

7

UČG112

doc. dr. sc. Katica Balenović

Engleski jezik

15

0

15

2

UČG113

doc. dr. sc. Ljiljana Zekanović-Korona (nositelj),

mr. sc. Damir Mikoč (izvođač)

Matematika II

30

15

0

3

UČG114

doc. dr. sc. Krešimir Žganec

Prirodoslovlje

30

15

0

3

UČG115

izv. prof. Željko Holjevac (nositelj),

dr. sc. Ivan Brlić (izvođač)

Pregled povijesti hrvatskog naroda

15

15

0

4

UČG116

Tvrtko Sarić, prof.

Ines Cvitković Kalanjoš, prof.

Glazbeni praktikum I - gitara

Glazbeni praktikum i - klavir

0

0

15

1

A 3

 

UČG117

doc. dr. art. Marijan Richter

Umjetnost u kontekstu

povijesti II

15

15

0

2

UČG118

doc. dr. art. Marijan Richter

Slikarstvo I

30

0

15

2

 

 

 

 

 

 

 

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG119

doc. dr. art. Ana Vivoda

Likovna radionica I

15

0

15

4

UČG120

Tvrtko Sarić, prof.

Glazbena radionica I

 

15

0

15

4

Bilješka: Studenti moraju upisati najmanje 1 izborni predmet.

 

Student/ica pod A) i B) mora upisati predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30 ECTS bodova.