Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Text/HTML

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/15-01/52

URBROJ: 2198-1-79-58/15-10

 

RED PREDAVANJA/PREDMETNI POPIS

za X. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2015./2016.

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG510

doc. dr. sc. Božena Krce Miočić

Školski menadžment

15

15

0

4

mr. Jasminka Ćaćić

Školski menadžment

0

0

15

 

UČG511

prof. dr. sc. Slavica Bašić (nositelj),

mr. sc. Ljiljana Ilić (izvođač)

Didaktička dokimologija

15

0

15

3

A 1

KNJIŽEVNO JEZIČNI MODUL

UČG512

doc. dr. sc. Katica Balenović

Rano učenje stranog jezika

30

15

0

4

UČG513

doc. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić

Hrvatska narječja i zavičajnost u nastavi

30

15

0

4

 

A 2

MODUL IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

UČG514

prof. dr. sc. Josip Babin (nositelj),

mr. Braco Tomljenović (izvođač)

Izvannastavne sportske aktivnosti

15

0

30

4

UČG515

Josip Cindrić, prof. (nositelj)

Marko Jurjević (izvođač)

Izvannastavne informatičke i tehničke aktivnosti

15

0

30

4

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG516

 

mr. sc. Ljiljana Ilić

Strategije aktivnog učenja

15

15

15

4

UČG517

izv. prof.  dr. sc. Smiljana Zrilić (nositelj),

mr. sc. Ljiljana Ilić (izvođač)

 

Programiranje rada razrednika

30

0

15

4

 

 

 

 

 

 

 

UČG518

 

Diplomski rad

10

11

 

 

 

 

 

 

 

Bilješka: Studenti moraju upisati najmanje 1 izborni predmet.

 

Student/ica pod A) i B)  mora upisati predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30 ECTS bodova.

 

Bilješka: Šifra se ne upisuje u indeks.

 

Predmeti se upisuju u Upisni list po redu predavanja u studentskoj službi Odjela prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj izbornih predmeta s matičnog studija.

* Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se u Upisni list u studentskoj službi Odjela, na temelju odobrenja predmetnog/e nastavnika/ce i pročelnika/ce matičnog odjela.

** Studenti/ce jednopredmetnih studija upisuju najmanje 30 bodova semestralno.

 

O upisu predmeta u indeks (izdavanju naljepnica) odlučit će se naknadno.