Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Text/HTML

SVEUČILIŠTE U ZADRU

Odjel za nastavničke studije u Gospiću

KLASA: 602-04/15-01/52

URBROJ: 2198-1-79-58/15-01

 

RED PREDAVANJA/PREDMETNI POPIS

za I. semestar integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija

UČITELJSKI STUDIJ

na Sveučilištu u Zadru u akad. god. 2015./2016.

 

Šifra

predmeta

 

Ime i prezime nastavnika

 

Naziv predmeta

Ukupno sati (semestralno)

 

 

 

ECTS bodovi

 

 

Predavanja

 

 

Seminara

 

 

Vježbi

 

A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:

 

UČG101

prof. dr. sc. Slavica Bašić (nositelj),

mr. sc. Ljiljana Ilić (izvođač)

Opća pedagogija

30

15

0

5

UČG102

izv. prof. dr. sc. Mira Klarin (nositelj),

dr. sc. Anela Nikčević-Milković (izvođač)

Uvod u razvojnu psihologiju

30

15

0

5

UČG103

doc. dr. sc. Katarina Rukavina

Filozofija odgoja

15

15

0

4

UČG104

doc. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija (nositelj),

dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić (izvođač)

Hrvatski jezik I

30

15

0

 

UČG105

doc. dr. sc. Ljiljana Zekanović-Korona (nositelj),

mr. sc. Damir Mikoč (izvođač)

Matematika I

30

15

0

4

A 3

UČG 106

doc. dr. art. Marijan Richter

Umjetnost u kontekstu

povijesti I

15

15

0

4

UČG 107

doc. dr. art.  Ana Vivoda

Crtanje

30

0

15

4

Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.

 

B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:

 

UČG108

dr. sc. Katica Balenović

Engleski jezik I

15

0

15

4

UČG109

Tvrtko Sarić, prof.

Glazbeni praktikum I

15

0

15

4

Bilješka: Studenti moraju  upisati  najmanje jedan izborni predmet.

 

 

Student pod A) i B)  mora upisati predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30  bodova.

                 

Bilješka: Šifra se ne upisuje u indeks.

Predmeti se upisuju u Upisni list po redu predavanja u studentskoj službi Odjela prvo svi obvezni (temeljni) predmeti, zatim određeni broj izbornih predmeta s matičnog studija.

* Izborni predmeti s matičnog studija upisuju se u Upisni list u studentskoj službi Odjela, na temelju odobrenja predmetnog/e nastavnika/ce i pročelnika/ce matičnog odjela.

** Studenti/ce jednopredmetnih studija upisuju najmanje 30 bodova semestralno

O upisu predmeta u indeks (izdavanju naljepnica) odlučit će se naknadno.