Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Text/HTML

 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij

Manage

 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni učiteljski studij traje 5 godina ili 10 semestara.

Po završetku studija student stječe 300 ECTS bodova i akademski naziv magistar/magistra primarnog obrazovanja.

 

Potrebna obrazovna razina za upis na studij: završena četverogodišnja srednja škola.Pristup daljnjim razinama studiranja: Po završetku studija nositelj kvalifikacije ima pravo nastaviti studij na poslijediplomskom sveučilišnom studiju i poslijediplomskom specijalističkom studiju ako je to predvidjelo sveučilište koje provodi taj studij, pri čemu se upis može uvjetovati polaganjem diferencijalnih ispita.Profesionalni status: Stečena kvalifikacija pruža nositelju pristup profesiji učitelja u razrednoj nastavi u svojstvu pripravnika. Samostalno mogu raditi osobe koje, pored stečene kvalifikacije, imaju prema propisima koji uređuju osnovno obrazovanje obavljen pripravnički staž, te položen stručni ispit. Program pripravničkog staža kao i sadržaj, način i uvjete polaganja stručnog ispita propisuje ministar nadležan za osnovno obrazovanje.Ishodi učenja: Nositelj kvalifikacije stječe kompetencije za poučavanje u primarnom obrazovanju, odnosno u sustavu razredne nastave u osnovnoj školi. Stečena kvalifikacija omogućuje nositelju uspješno djelovanje u svim oblicima odgojno-obrazovnog rada u razrednoj nastavi, osobito u: poučavanju, odgoju i obrazovanju učenika, vođenju izvannastavnih aktivnosti, ostvarivanju  javnih potreba u području kulture i sporta, razvijanju sposobnosti i vještina, navika i odgojnih vrijednosti kod učenika,planiranju, programiranju i vrjednovanju, organiziranju, istraživanju i unaprjeđivanju odgojno-obrazovnog rada, suradnji s roditeljima, suradnicima u osnovnoj školi, kao i ostalim sudionicima u odgoju i obrazovanju učenika u lokalnoj zajednici Iz dobivenog suplementa očituju se dodatne specifične kompetencije magistra primarnoga obrazovanja u skladu  s izabranim modulima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Ukupno sati (semestralno)  
Šifra predmeta Ime i prezime nastavnika Naziv predmeta  
      Predavanja Seminara Vježbi ECTS bodovi
1. semestar
A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:
 
UČG101 prof. dr. sc. Slavica Bašić (nositelj), Opća pedagogija  30 15 0 5
mr. sc. Ljiljana Ilić (izvođač)
UČG102 izv. prof. dr. sc. Mira Klarin (nositelj),  Uvod u razvojnu psihologiju 30 15 0 5
dr. sc. Anela Nikčević-Milković (izvođač)
UČG103 doc. dr. sc. Katarina Rukavina  Filozofija odgoja  15 15 0 4
UČG104 doc. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija (nositelj), Hrvatski jezik I 30 15 0  
dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić (izvođač)
UČG105 doc. dr. sc. Ljiljana Zekanović-Korona Matematika I 30 15 0 4
mr.sc. Damir Mikoč
 
A 3  
UČG106 doc. dr. art. Marijan Richter  Umjetnost u kontekstu  15 15 0 4
povijesti I
UČG107 doc.dr. art.  Ana Vivoda Crtanje 30 0 15 4
Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.
 
B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:
 
UČG108 dr. sc. Katica Balenović Engleski jezik I 15 0 15 4
UČG109 Tvrtko Sarić, prof. Glazbeni praktikum I 15 0 15 4
Bilješka: Studenti moraju upisati najmanje 1 izborni predmet.
Student/ica pod A) i B) mora upisati predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30 ECTS bodova.
2. semestar
A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:
 
UČG110 izv. prof. dr. sc. Mira Klarin (nositelj),  Dječja psihologija 30 15 0 2
dr. sc. Anela Nikčević-Milković (izvođač)
UČG111 doc. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija (nositelj), Hrvatski jezik I 30 15 0 7
dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić (izvođač)
UČG112 dr. sc. Katica Balenović Engleski jezik 15 0 15 2
UČG113 doc. dr. sc. Ljiljana Zekanović-Korona Matematika II 30 15 0 3
mr. sc. Damir Mikoč
 
UČG114 doc. dr. sc. Krešimir Žganec Prirodoslovlje 30 15 0 3
UČG115 izv. prof. Željko Holjevac (nositelj), Pregled povijesti hrv. naroda  15 15 0 4
dr. sc. Ivan Brlić (izvođač)
UČG116 Tvrtko Sarić, prof. Glazbeni praktikum I(gitara)
Glazbeni praktikum I (klavir)
0 0 15 1
Ines Cvitković- Kalanjoš, prof.
A 3  
UČG117 doc. dr. art. Marijan Richter Umjetnost u kontekstu  povijesti II 15 15 0 2
 
UČG118 doc. dr. art. Marijan Richter Slikarstvo I 30 0 15 2
Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.
 
B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:
 
UČG119 doc. dr. art. Ana Vivoda  Likovna radionica I 15 0 15 4
UČG120 Tvrtko Sarić, prof. Glazbena radionica I 15 0 15 4
Bilješka: Studenti moraju upisati najmanje 1 izborni predmet.
Student/ica pod A) i B) mora upisati predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30 ECTS bodova.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. semestar
A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:
UČG201 prof. dr. sc. Diana Stolac Hrvatski jezik II 30 0 0  
  Anela Serdar-Pašalić, prof. Hrvatski jezik II     15  
UČG202 doc. dr. sc. Slavica Šimić Šašić (nositelj),  Psihologija učenja i poučavanja 30 15 0 5
dr. sc. Anela Nikčević-Milković (izvođač)
UČG203 prof. dr. sc. Slavica Bašić (nositelj), Didaktika 30 15 0 5
mr. sc. Ljiljana Ilić (izvođač)
UČG204  doc. dr. sc. Ljiljana Zekanović-Korona Matematika III 30 15 0 2
 
mr. sc. Damir Mikoč
 
UČG205 doc.  dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija Žanrovi u dječjoj književnosti 30 15 0 6
A 1  
UČG206 doc. dr. sc. Ivica Vigato Ovladavanje hrvatskim standardnim jezikom 15 30 0 4
UČG207 doc.  dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija (nositelj), Hrvatska književnost od renesanse do prosvjetiteljstva 15 15 0 4
dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić (izvođač)
Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.
 
B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:
 
UČG208 dr. sc. Katica Balenović Integrirane jezične vještine u engleskom jeziku 15 0 15 4
UČG209 doc. dr. art. Ana Vivoda Likovna radionica II 15 0 15 4
Bilješka: Studenti moraju  upisati  najmanje jedan izborni predmet. Ukupan broj ECTS bodova za izborne predmete mora iznositi najmanje 4 ECTS boda.
4. semestar
A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:
 
UČG210 prof. dr. sc. Diana Stolac Hrvatski jezik II 15 0 0 6
  Anela Serdar-Pašalić       15  
UČG211 doc. dr. sc. Ljiljana Zekanović-Korona Matematika IV 15 15 0 3
mr. sc. Damir Mikoč
 
UČG212 doc. dr. sc. Krešimir Žganec (nositelj),  Zemljopis 15 15 0 2
Nikola Šimunić, prof. (izvođač)
UČG213 doc. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija  Hrvatska dječja književnost 15 15 0 2
UČG214 doc. art. Ana Vivoda  Likovna kultura 30 15 0 3
UČG215 doc. Edo Mičić Glazbena kultura 30 15 0 3
Tvrtko Sarić, prof. (izvođač) 
UČG216 prof. dr. sc. Josip Babin (noitelj), Osnove kineziologije 30 30 0 2
mr. Braco Tomljenović (izvođač)  
UČG217

Josip Cindrić, prof. (nositelj)

Marko Jurjević


 

Informatika 15 0 15 2
A 1            
UČG218 doc. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić (nositelj), Hrvatska usmena književnost 15 15 0 3
dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić (izvođač)
Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.
 
B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:
 
UČG219 dr. sc. Katica Balenović Engleski jezik II 15 0 15 4
UČG220 Tvrtko Sarić, prof. Zborno pjevanje II 15 0 15 4
Bilješka: Studenti moraju upisati najmanje 1 izborni predmet.Ukupan broj ECTS bodova za izborne predmete mora iznositi najmanje 4 ECTS bodova.
             
5. semestar
A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:
 
UČG301 doc. dr. sc. Krešimir Žganec Metodika nastave prirode i društva I 30 15 0 4
UČG302 doc. dr. art. Marijan Richter Metodika nastave likovne kulture I 15 0 15 4
UČG303  doc. art. Edo Mičić (nositelj) Metodika nastave glazbene kulture I 15 0 15 4
Ines Cvitković-Kalanjoš, prof. (izvođač)
UČG304 prof. dr. sc. Josip Babin (noitelj), Kineziološka metodika 15 0 15 4
mr. Braco Tomljenović (izvođač)  
UČG305 Doc. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija Scenska kultura 30 15 0 3
UČG306 Tvrtko Sarić, prof. Glazbeni praktikum II 0 0 15 2
Danko Ivšinović, prof. 
UČG307 mr. Braco Tomljenović Kineziološka kultura 0 0 30 1
A 1 KNJIŽEVNO-JEZIČNI MODUL
UČG308 izv. prof. dr. sc. Robert Bacalja Novija hrvatska književnost-romantizam 30 15 0 4
Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.
 
B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:
 
UČG309 Josip Cindrić, prof. (nositelj)
 
Informatika II 15 0 15 4
UČG310 Tvrtko Sarić, prof. Glazbena radionica II 15 0 15 4
Bilješka: Studenti moraju upisati najmanje 1 izborni predmet.
 
Student/ica pod A) i B) mora upisati predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30 ECTS bodova.
 
             
6. semestar
A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:
 
UČG311 prof. dr. sc. Josip Babin (nositelj), Kineziološka metodika II 15 0 15 3
mr. Braco Tomljenović (izvođač)
UČG312 Doc. dr. sc. Krešimir Žganec (nositelj) Metodika nastave prirode i društva II 30 0 15 3
Dr. sc. Jadranka Vejmelka Brkić (izvođač)
UČG313 doc. Edo Mičić Metodika nastave glazbene kulture II 15 0 15 3
Ines Cvitković-Kalanjoš, prof. (izvođač)
UČG314 doc. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić Metodika nastave hrvatskog jezika i književnosti I  30 0 15 4
UČG315 doc. dr. art. Marijan Richter Metodika nastave likovne kulture II 15 0 15 3
UČG316 izv. prof. Smiljana Zrilić Pedagogija djece s posebnim potrebama 30 15 0 4
UČG317 Doc. dr. sc. Ljljana Zekanović-Korona Metodika nastave matematike I 30 0 15 3
mr. sc. Damir Mikoč
 
A 1  
UČG318 izv. prof. Robert Bacalja Novija hrvatska književnost-predrealizam i realizam 15 15 0 3
Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.
 
B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:
 
UČG319 mr. Braco Tomljenović Sportska radionica I 15 0 15 4
UČG320 Josip Cindrić, prof. (nositelj)
 
Informatika III 15 0 15 4
Bilješka: Studenti moraju upisati najmanje 1 izborni predmet.
Student/ica pod A i B mora upisati predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30 ECTS bodova.
             
7. semestar
A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:
 
UČG401  doc. dr. sc. Ljiljana Zekanović-Korona Metodika matematike I 15 0 30 4
 mr. sc. Damir Mikoč
 
UČG402 doc. dr. sc. Krešimir Žganec Metodika prirode i društva I 30 15 0 4
UČG403 prof. dr. sc. Josip Babin (nositelj), Kineziološka metodika II 30 0 15 4
mr. Braco Tomljenović (izvođač)
UČG404 doc. Edo Mičić Metodika glazbene kulture II 30 0 30 5
Ines Cvitković-Kalanjoš, prof. (izvođač)
UČG405 doc. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić Metodika hrvatskog jezika III 15 0 0 5
Anela Serdar-Pašalić, prof. Metodika hrvatskog jezika III 0 0 45  
UČG406 Ana Nikšić, dipl. uč. Školska praksa III 0 0 30 1
A 1 KNJIŽEVNO-JEZIČNI MODUL
UČG407 doc. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija Hrvatska dječja književnost 30 15 0 3
A2 MODUL IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
UČG408 doc. dr. sc. Vesna Grahovac-Pražić Izvannastavne jezične aktivnosti 15 0 30 3
Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.
 
B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:
 
UČG409 Tvrtko Sarić, prof. Glazba za djecu 30 15 0 4
UČG410 doc. dr. art. Ana Vovoda Zavičajna baština 15 15 15 4
Bilješka: Studenti moraju upisati najmanje 1 izborni predmet.
Student/ica pod A) i B)  mora upisati predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30 ECTS bodova.
 
8. semestar
A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:
 
UČG411  doc. dr. sc Ljiljana Zekanović-Korona Metodika matematike II 15 0 30 4
 mr. sc. Damir Mikoč
 
UČG412 doc. dr. sc. Krešimir Žganec (nositelj),  Metodika prirode i društva II 30 0 15 4
dr. sc. Jadranka Brkić-Vejlmelka (izvođač)
UČG413 prof. dr. sc. Josip Babin (nositelj), Kineziološka metodika III 15 0 30 4
mr. Braco Tomljenović (izvođač)
UČG414 doc. dr. sc. Krešimir Žganec Pedagoška ekologija 30 15 0 4
UČG415 izv. prof. dr. sc. Smiljana Zrilić (nositelj), Metodologija istraživanja u odgoju I 30 15 0 4
mr. sc. Ljiljana Ilić (izvođač)
UČG416 Ana Nikšić, dipl. uč. Školska praksa IV 0 0 30 2
A 1 KNJIŽEVNO-JEZIČNI MODUL
UČG417 dr. sc. Katica Balenović Dječja književnost na engleskom jeziku 15 15 15 4
A2 MODUL IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
UČG418 doc. Edo Mičić Izvannastavne glazbene aktivnosti 15 0 30 4
Tvrtko Sarić, prof.
Bilješka: Studenti/ce upisuju, slušaju i polažu sve obvezne (temeljne) predmete s matičnog studija.
 
B) IZBORNI PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA*:
 
UČG419 dr. sc. Anela Nikčević-Milković (izvođač) Odgoj i obrazovanje darovitih 15 30 0 4
UČG420 mr. sc. Ljiljana Ilić Odgoj i obrazovanje za demokratsko građanstvo 30 15 0 4
Bilješka: Studenti moraju upisati najmanje 1 izborni predmet.
Student/ica pod A) i B)  mora upisati predmete čiji zbroj ECTS bodova iznosi najmanje 30 ECTS bodova.
 
9. semestar
A) OBVEZNI (TEMELJNI) PREDMETI S MATIČNOG STUDIJA:
 
UČG501 (nositelj) Metodika matematike III 15 0 45 5
mr. sc. Damir Mikoč
 
UČG502 doc. dr. sc. Krešimir Žganec Metodika prirode i društva III 15 0 0 4
  Jadranka Pejnović, prof. Metodika prirode i društva III     30  
UČG503 doc. dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija Medijska kultura 15 30 0 4
UČG504  izv. prof. dr. sc. Smiljana Zrilić (nositelj) Odgoj za ljudska prava 30 15 0 4
Maja Rukavina, prof. (izvođač)
UČG505 doc. dr. sc. Slavica Šimić-Šašić  Metodologija istraživanja u odgoju II 30 0 30 5
A 1 KNJIŽEVNO-JEZIČNI MODUL