Odjel za nastavničke studije u Gospiću

REDOVI PREDAVANJA

Redovi predavanja za akademsku godinu 2022./2023.

 • Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij - UČITELJSKI STUDIJ
 1. semestar
 2. semestar
 3. semestar
 4. semestar
 5. semestar
 6. semestar
 7. semestar
 8. semestar
 9. semestar
 10. semestar

 

REDOVI PREDAVANJA

Redovi predavanja za akademsku godinu 2021./2022.

 • Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij - UČITELJSKI STUDIJ

 

 1.  semestar
 2.  semestar
 3.  semestar
 4.  semestar
 5.  semestar
 6.  semestar
 7.  semestar
 8.  semestar
 9.  semestar
 10.  semestar

REDOVI PREDAVANJA

Redovi predavanja za akademsku godinu 2020./2021.

 • Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij - UČITELJSKI STUDIJ
 1. semestar
 2. semestar
 3. semestar
 4. semestar
 5. semestar
 6. semestar
 7. semestar
 8. semestar
 9. semestar
 10. semestar

 

REDOVI PREDAVANJA

Redovi predavanja za akademsku godinu 2019./2020.

 • Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij - UČITELJSKI STUDIJ
 1. semestar
 2. semestar
 3. semestar
 4. semestar
 5. semestar
 6. semestar
 7. semestar
 8. semestar
 9. semestar
 10. semestar

REDOVI PREDAVANJA_ARHIVA

Redovi predavanja za akademsku godinu 2018./2019. - 4. travnja 2018.

 • Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij - UČITELJSKI STUDIJ
 1. semestar
 2. semestar
 3. semestar
 4. semestar
 5. semestar
 6. semestar
 7. semestar
 8. semestar
 9. semestar
 10. semestar
 

Redovi predavanja za akademsku godinu 2017./2018. - 10. srpnja 2017.

 • Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij - UČITELJSKI STUDIJ
 1. semestar
 2. semestar
 3. semestar
 4. semestar
 5. semestar
 6. semestar
 7. semestar
 8. semestar
 9. semestar
 10. semestar
 

Redovi predavanja za akademsku godinu 2016./2017. - 16. lipnja 2016.

 • Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij- -UČITELJSKI STUDIJ
 1. semestar
 2. semestar
 3. semestar
 4. semestar
 5. semestar
 6. semestar
 7. semestar
 8. semestar
 9. semestar
 10. semestar 
 

Redovi predavanja za akademsku godinu 2015./2016. - 15. lipnja 2015.

 •  Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij - UČITELJSKI STUDIJ
 1. semestar
 2. semestar
 3. semestar
 4. semestar
 5. semestar
 6. semestar
 7. semestar
 8. semestar
 9. semestar
 10. semestar

 

 

Redovi predavanja za akademsku godinu 2014./2015. - 15. srpnja 2014.

 • Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij - UČITELJSKI STUDIJ
 1. semestar
 2. semestar
 3. semestar
 4. semestar
 5. semestar
 6. semestar
 7. semestar
 8. semestar
 9. semestar
 10. semestar
 

Redovi predavanja za akademsku godinu 2013./2014. - 26. srpnja 2013.

 • Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij-UČITELJSKI STUDIJ
 1. semestar
 2. semestar
 3. semestar
 4. semestar
 5. semestar
 6. semestar
 7. semestar
 8. semestar
 9. semestar
 10. semestar

 

 

Redovi predavanja za akademsku godinu 2012./2013. - 14. siječnja 2013.

 • Integrirani sveučilišni preddiplomski i diplomski studij-UČITELJSKI STUDIJ
1. semestar
2. semestar
3. semestar
4. semestar
5. semestar
6. semestar
7. semestar
8. semestar
9. semestar
10. semestar