U koautorstvu nastavnice doc. dr. sc. Anele Nikčević-Milković s diplomanticom Odjela za nastavničke studije u Gospiću Vedranom Mikac (danas mag. prim.educ.) objavljen je stručni rad pod naslovom Evaluacija programa Prevencija nasilja u mladenačkim vezama u lokalnoj zajednici grada Gospića u znanstvenom časopisu Ljetopis socijalnog rada. Rad se može pročitati na poveznici: http://hrcak.srce.hr/177453