Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Životopis

Marko Jurjević

Nakon matematičke gimnazije, završio sam Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu,
smjer Informacijski sustavi, te tako 2010 godine stekao titulu diplomiranog informatičara
(dipl. inf.).
Poslije završenog studija zaposlio sam se u privatnom sektoru. Tek nakon nekoliko godina
rada za razne velike tvrtke (EPH, NTH) sam otkrio svoju pravo zvanje, a to je predavanje,
prenošenje znanja i motiviranje novih generacija. No svoj rad u privatnom sektoru ne gledam
kao protraćeno vrijeme, već kao dragocjeno iskustvo, koje nastojim prenijeti studentima.
Trenutno sam asistent više informatičkih kolegija na Odjelu za nastavničke studije u
Gospiću, te jednog kolegija na Odjelu za informacijske znanosti u Zadru.
Prvo iskustvo sa predavanjem sam stekao korz period od tri godine gdje sam bio nastavnik
informatike u srednjoj i osnovnoj školi. Tada sam upisao i uspješno završio Program za
stjecanje nastavničkih kompetencija.
2016 godine upisuje poslijediplomski sveučilišni studij Društvo znanja i prijenos informacija
za stjecanje akademskog stupnja doktor znanosti, polje informacijskih i komunikacijskih
znanosti.