Odjel za nastavničke studije u Gospiću

NASTAVNICI/Teachers of the Department


Dr. sc. Sanja Vrcić-Mataija

Zvanje: izv. prof.

Funkcija: pročelnica Odjela

Telefon: (+385) (53) 665 352

E-mail: smataija@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacija: četvrtak 11.00-12.30


Dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić

Zvanje: doc.

Funkcija: zamjenica pročelnice; predsjednica povjerenstva za upravljanje kvalitetom Odjela

Telefon: (+385) (53) 665 341

E-mail: jmudrovcic@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacija: ponedjeljak 10.00 - 10.45; utorak 10:00 - 10:45


Dr. art. Ana Vivoda

Zvanje: izv. prof.

Telefon: (+385) (53) 665 342

E-mail: avivoda@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacija: srijeda 9:30 - 10:00; 14:00 - 14:30


Dr. art. Marijan Richter

Zvanje: izv. prof.

Telefon: (+385) (53) 665 352

E-mail: mrichter@unizd.hr 

Životopis: HR  EN

Konzultacija:srijeda 11.00 - 12.30


Dr. sc. Katica Balenović

Zvanje: doc.

Funkcija: ECTS/ERASMUS kordinator

Telefon: (+385) (53) 665 353

E-mail: kbalenovic@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacija: ponedjeljak 12.00 - 13.00; utorak 12.30 - 13.30


Dr. sc. Anela Nikčević-Milković

Zvanje: doc.

Funkcija: predstavnica Odjela u Senatu Sveučilišta

Telefon: (+385) (53) 665 342

E-mail: amilkovic@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacija:ponedjeljak 10:15 - 10:45; 14:00 - 14:45; i utorak  10.15 - 10.45; 14:00 - 14:45


Dr. sc. Krešimir Žganec

Zvanje: izv. prof.

Telefon: (+385) (53) 665 352

E-mail: kzganec@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacija: utorak 14:00 - 15:30


Dr. sc. Jadranka Brkić-Vejmelka

Zvanje: doc.

Telefon: (+385) (53) 665 342

E-mail: jbrkic@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacija: utorak 12.00 - 14.00


 


 

Dr. sc. Braco Tomljenović

Zvanje: doc.

Telefon: (+385) (53) 665 353

E-mail: btomljenovic@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacija: ponedjeljak 8.00 - 10.00


Dr. sc. Ines Cvitković-Kalanjoš

Zvanje: poslijedoktorand

Telefon: (+385) (53) 665 342

E-mail: ikalanjos@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacija: petak 11.45 - 12.15


mr. sc. Ljiljana Ilić

Zvanje: v. pred.

Telefon: (+385) (53) 665 354

E-mail: lilic@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacija: ponedjeljak 10:45 - 12:00


mr. sc. Damir Mikoč

Zvanje: v. pred.

Telefon: (+385) (53) 665 352

E-mail: dmikoc@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacija: utorak 12.30 - 14.00


Tvrtko Sarić, prof.

Zvanje: v. pred.

Funkcija: voditelj pjevačkog studentskog zbora

Telefon: (+385) (53) 665 354

E-mail: tvsaric@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacija: četvrtak 12.15 - 13.45


Marko Jurjević, dipl. inf.

Zvanje: asistent

Telefon: (+385) (53) 665 354

E-mail: mjurjevi@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacija: srijeda 14:00 - 15:30


Denis Jurković, mag. paed. et edu. philo.

Zvanje: asistent

Funkcija: MOZVAG kordinator

Telefon: (+385) (53) 665 354

E-mail: djurkovic@unizd.hr

Životopis: HR  EN

Konzultacija: četvrtak 15.30-17.00 ili po dogovoru


          Marina Franić Šimunić, mag. philol. croat. et mag. bibl.

          Zvanje: asistent

          Funkcija: Urednica mrežne stranice i facebook stranice Odjela

          Telefon: (+385) (53) 665-353

          E-mail: mfranic@unizd.hr

          Životopis:

          Konzultacija:utorak 12.30- 14.00