Odjel za nastavničke studije u Gospiću

Povjerenstvo za kvalitetu

 

Povjerenstvo:

1.doc.dr. sc. Jasminka Brala-Mudrovčić– predsjednica Povjerenstva

2. mr. sc. Ljiljana Ilić

3. doc. dr. sc. Braco Tomljenović

4. Tvrtko Sarić, prof.

5. Marko Jurjević, dipl. inf. 

6. Antonio Bektić – predstavnik studenata

7. Ana Nikšić, dipl. uč. – vanjski dionik