Odjel za germanistiku

Projekti

Akademsko osoblje Odjela za germanistiku vodi i surađuje na znanstvenim i stručnim projektima.

VOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA

izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić

2018.-2019. godine - vođenje bilateralnog projekta s doc. dr. sc. Urškom Valenčič Arh (Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko, Filozofska fakulteta Ljubljana), „Upotreba frazema u konfliktnim dijalozima u književnosti za djecu i mlade“ (financiranje od strane Ministarstva zannosti i obrazovanja)

SURADNJA NA ZNANSTVENIM PROJEKTIMA

prof. dr. sc. Slavija Kabić

2006. - 2011. godine „NJEMAČKI I HRVATSKI JEZIK U DODIRU – DIDAKTIČKI I PSIHOLINGVISTIČKI ASPEKTI “: glavi istraživač: prof. dr.sc. Maja Häusler, Filozofski fakultet u Zagrebu; jedan od istraživača na projektu (odgovorna za obradu književnih sadržaja): doc. dr. sc. Slavija Kabić (projekt prihvaćen u prosincu 2006. godine  do 2011). 
Šifra  2.11.03. (HRVATSKA KNJIŽEVNOST I DRUGE JUGOSLAVENSKE   

2001. - 2006. godine „PODUČAVANJE I UČENJE NJEMAČKOG JEZIKA U HRVATSKOJ”, šifra projekta 130730. Glavni istraživač: doc. dr. Maja Häusler, Filozofski fakultet u Zagrebu; jedan od istraživača na projektu: dr.sc. Slavija Kabić. Razdoblje rada: od 1995. dalje (Podaci o znanstvenoj aktivnosti na http://bib.irb.hr); nastavak: .„Podučavanje i učenje njemačkog jezika u Hrvatskoj“: glavni istraživač: prof. dr. sc. Maja Häusler, Filozofski fakultet u Zagrebu; jedan od istraživača na projektu: doc. dr.sc. Slavija Kabić; Od 20.6.2001. do 20.6.2002. broj prihvaćenog projekta 130 730; Od 20.6.2002.  projekt se vodi pod brojem broj 130 430 – do kraja 2006. godine

1991. - 1995. godine Znanstveni projekt (iz sredstava Rep. fonda Ministarstva znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske): TEMA DJETINJSTVA U POSLIJERATNOJ  NJEMAČKOJ  KNJIŽEVNOSTI (glavni istraživač: dr. Ute Karlavaris-Bremer; istraživač na projektu:   mr. Slavija Kabić); Broj projekta: 6-03-245; Razdoblje rada na projektu: 1991-1995.

1986. - 1990. godine NJIŽEVNOSTI TE NJIHOVI EVROPSKI I SVJETSKI OKVIRI); Potprojekt: 2.11.03.01.: Književno-povijesna, književno-teoretska i komparatistička istraživanja na Jadranu; Zadatak: 2.11.03.01.04.: Komparatistička istraživanja: “Kontrastiranje osnovnih značajki i motiva u jugoslavenskim i austrijskim/njemačkim narodnim bajkama” (mr. Ute Karlavaris-Bremer i
mr. Slavija Kabić); Razdoblje rada: 1986-1990.

izv. prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić

2016. godine - suradnja na međunarodnom projektu „Nicknames sprachkontrastiv“ voditelja prof. dr. sc. Petera Schlobinskog i dr. sc. Torstena Sievera, Leibniz Universität Hannover, Deutsches Seminar.

2014. - 2018. godine - istraživačica na međunarodnom projektu „Evaluation in Translation“ (ValTrad), voditeljice dr. sc. Anne Espunya (Pompeu Fabra Barcelona).

2010. – 2013. godine - istraživačica na međunarodnom projektu „La traducción del diálogo ficcional. Textos literarios y textos multimodales (TRADIF), voditeljice prof. dr. Jenny Brumme, Sveučilište Pompeu Fabra, Barcelona.

2008. – 2010. – istraživačica na međunarodnom projektu „La oralidad fingida. Descripción y Traducción” (OFDYT), voditeljice prof. dr. Jenny Brumme, Sveučilište Pompeu Fabra, Barcelona.

2006./2007. i 2012. – suradnja na međunarodnom projektu “Widespread Idioms in Europe and Beyond”, voditeljice dr. sc. Elisabeth Piirainen, Njemačka.

2003. – 2006. – suradnja na TEMPUS projektu za prevođenje: Grundstudium fűr Übersetzen/Dolmetschen in Kroatien (CD-JEP-17057-2002). 

2002. – 2006. – istraživačica na projektu „Kontrastivno proučavanje njemačkog i hrvatskog leksika“ (projekt MZOŠ, broj 0070032), glavne istraživačice prof. dr. sc. Željke Matulina.