Odjel za germanistiku

Znanstveno-nastavna zvanja

Dr. sc. Goran Lovrić

Rbr.:  1
Zvanje:  redoviti profesor
Telefon:  (+385) (23) 200-575
E-mail:  
Pregled:  Više

Dr. sc. Anita Pavić Pintarić

Rbr.:  2
Zvanje:  redovita profesorica
Funkcija:  pročelnica Odjela za germanistiku, znanstvena voditeljica Austrijske knjižnice Dr. Alois Mock
Telefon:  (+385) (23) 200-506
E-mail:  
Pregled:  Više

Dr. sc. Zaneta Sambunjak

Rbr.:  3
Zvanje:  redovita profesorica
Telefon:  (+385) (23) 200-547
E-mail:  
Pregled:  Više

Dr. sc. Tomislav Zelić

Rbr.:  4
Zvanje:  redoviti profesor
Telefon:  (+385) (23) 200-547
E-mail:  
Pregled:  Više

Dr. sc. Marijana Jeleč

Rbr.:  5
Zvanje:  izvanredna profesorica
Funkcija:  Predsjednica odjelnog Povjerenstva za osiguravanje kvalitete
Telefon:  (+385) (23) 200-575
E-mail:  
Pregled:  Više

Dr. sc. Helga Begonja

Rbr.:  6
Zvanje:  docentica
Funkcija:  zamjenica pročelnice, koordinatorica CEEPUS mreže TRANS, studentski savjetnik
Telefon:  (+385) (23) 200-720
E-mail:  
Pregled:  Više