Odjel za germanistiku

Suradnička zvanja

Dr. sc. Nikolina Miletić

Rbr.:  1
Zvanje:  poslijedoktorandica
Funkcija:  Mozvag koordinatorica
Telefon:  (+385) (23) 200-720
E-mail:  
Pregled:  Više

Dr. sc. Marija Perić

Rbr.:  2
Zvanje:  poslijedoktorandica
Funkcija:  Web koordinatorica; Erasmus+ koordinatorica
Telefon:  (+385) (23) 200-506
E-mail:  
Pregled:  Više

Luka Planinić

Rbr.:  3
Zvanje:  asistent
Funkcija:  koordinator za studente s invaliditetom
Telefon:  (+385) (23) 200-577
E-mail:  
Pregled:  Više

Tea Šegić

Rbr.:  4
Zvanje:  asistentica
Telefon:  (+385) (23) 200-712
E-mail:  
Pregled:  Više