Odjel za lingvistiku

Program dvopredmetnog diplomskog studij lingvistike

Program jednopredmetnog diplomskog studija lingvistike

Trenutno Odjel za lingvistiku u Zadru nudi dva studijska programa:

• dvopredmetni studij (2 godine, 60 ECTS).

• jednopredmetni diplomski studij (2 godine, 120 ECTS) 

Trajanje: četiri (4) semestra

Na razredbeni postupak za upis jednopredmetnog ili dvopredmetnog diplomskog studija Lingvistike mogu se prijaviti pristupnici koji su završili preddiplomski studij (minimalno 180 bodova) ili četverogodišnji dodiplomski studij po starom programu iz polja filologije ili drugih društvenih i humanističkih znanosti kao i oni koji su završili neki drugi preddiplomski studij ili četverogodišnji dodiplomski studij po starom programu, a zanimaju se za interdisciplinarno proučavanje jezika. O ostalim pojedinačnim slučajevima odlučivat će Stručno vijeće Odjela za lingvistiku. Od studenata koji nisu završili preddiplomski studij Lingvistike zahtijevat će se tijekom prvog semestra polaganje ispita kojim će se provjeriti njihovo poznavanje osnovnih lingvističkih pojmova. Materijale i sve relevantne informacije za pripremu ovoga ispita studenti će dobiti na početku zimskog semestra.

Uvjeti: Za upis na diplomski studij Lingvistike nužno je izvrsno poznavanje engleskog te još jednog stranog jezika. Drugi strani jezik moguće je učiti i položiti i tijekom diplomskoga studija. Razredbeni postupak za upis na diplomski studij Lingvistike sastoji se od individualnih razgovora pristupnika s profesorima Odjela za lingvistiku. Za pristup razredbenom postupku od pristupnika se traži da u pisanom obliku detaljno obrazlože vlastitu motivaciju za studij (2 kartice teksta) kao i izbor područja specijalizacije, koji se prilažu molbi za upis na studij.

Završetak studija: Za završetak diplomskoga studija student mora prikupiti najmanje 120 ECTS bodova na jednopredmetnom studiju, odnosno 60 ECTS bodova na dvopredmetnom studiju. Diplomski studij završava obranom diplomskoga rada. 

Stečene kompetencije: Opisane su u ishodima učenja na razini programa, odnosno, u ishodima učenja pojedinačnih kolegija.

Stečeni akademski naziv: Završetkom diplomskog jednopredmetnog studija lingvistike na Sveučilištu u Zadru stječe se akademski naziv magistra lingvistike.

Ishodi učenja na razini programa:

Na razini fonologije, morfologije, sintakse i semantike student može: 

- navesti i definirati temeljne pojmove discipline,

- primijeniti te pojmove u analizi jezika na dotičnoj razini,

- samostalno istraživati teme od posebnog interesa te

- kritički diskutirati o teorijskim pozicijama, modusima analize i hipotezama unutar dotične discipline.  

U područjima istraživanja višejezičnosti, psiholingvistike i kognitivno orijentiranih i drugih interdisciplinarnih istraživanja, student može:

- prikazati i evaluirati suvremene teorijske pristupe,

- identificirati i primijeniti istraživačke metode te

- evaluirati opravdanost rezultata empirijskih istraživanja.

Na društvenoj, profesionalnoj i općeljudskoj razini student može:

- identificirati i analizirati ulogu jezika i komunikacije u interpersonalnim i društvenim procesima,

- provoditi znanstveni rad, koncipirati i sudjelovati u istraživačkim projektima u području lingvistike i srodnih disciplina,

- znanstveno utemeljeno pristupati rješavanju problema i izvršavanju zadataka u sferama svoga profesionalnog interesa ukoliko isti leži izvan znanstvenog bavljenja jezikom, tamo gdje su te sfere povezane s jezikom i komunikacijom (prevođenje, poučavanje stranih jezika, izdavaštvo, novinarstvo, odnosi s javnošću, itd.).

Na oba studija studenti slušaju i polažu obvezne kolegije:

Opća fonetika i fonologija

Istraživačke metode u lingvistici

Semantika

Sintaksa

Osim ovih, Odjel nudi i niz izbornih kolegija kao što su:

Psiholingvistika

Korpusna lingvistika

Lingvistička geografija

Dijalektologija

Obrazovna lingvistika

Jezik i identitet

Sociolingvistika

Jezična tipologija

Jezična politika i planiranje jezika

Pragmatika

Analiza diskursa

Leksikologija i leksikografija

Second language acquisition

Kao i drugi od Stručnog vijeća Odjela za lingvistiku odobreni kolegiji drugih sveučilišnih studija, kao dio postojećih programa na Sveučilištu u Zadru.

Osim navedenih studijskih programa, u postupku ishodovanja dopusnice je i novi dvopredmetni preddiplomski studijski program „Language and Communication in a Multilingual Society“ / „Jezik i komunikacija u višejezičnome društvu“ (3 godine, 180 ECTS). Program će se izvoditi na engleskom jeziku.

Više informacija o programu dostupno je na poveznici https://lcmsba.wordpress.com/ ili na  Facebook stranici  Zadar Linguistic Forum / Zadarski lingvistički forum: https://www.facebook.com/ZadarLinguisticForum/

Ako imate pitanja, kontaktirajte nas putem e-pošte: lingvistika(at)unizd.hr