Odjel za lingvistiku

Kontakt


Adresa Odjela za lingvistiku:

Sveučilište u Zadru
Odjel za lingvistiku
Trg kneza Višeslava 9
23000 Zadar
e-mail: lingvistika(at)unizd.hr


Pročelnica Odjela:

Prof. dr. sc. Marijana Kresić Vukosav
tel. +385 23 200 837
e-mail: mkresic(at)unizd.hr
 
Zamjenica pročelnice Odjela:
 
Doc. dr. sc. Mia Batinić Angster
tel. +385 200 837 
e-mail: mbatinic(at)unizd.hr
 
Tajništvo
 
Petra Meštrov, mag.oec.
tel. +385 23 200 824 
e-mail: lingvistika(at)unizd.hr
 

Radno vrijeme tajništva sa studentima:

Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak 9:00-12:00, srijeda 9:00-12:00 i 13:00-15:00