Kontakt

Adresa Odjela za lingvistiku:

Sveučilište u Zadru
Odjel za lingvistiku
Trg kneza Višeslava 9
23000 Zadar

Pročelnica Odjela:


Izv. prof. dr. sc. Lucija Šimičić

tel. +385 23 200 827

e-mail: lsimicic(at)unizd.hr

Zamjenica pročelnice Odjela:

Prof. dr. sc. Marijana Kresić Vukosav

tel. +385 200 837 

e-mail: mkresic(at)unizd.hr

Tajništvo

Maja Bahnik, mag.geogr.

tel. +385 23 200 824  

e-mail: lingvistika(at)unizd.hr

Radno vrijeme tajništva sa studentima:

Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak 9:00-12:00, srijeda 9:00-12:00 i 13:00-15:00