Odjel za lingvistiku

Kontakt


Adresa Odjela za lingvistiku:

Sveučilište u Zadru
Odjel za lingvistiku
Trg kneza Višeslava 9
23000 Zadar
e-mail: lingvistika(at)unizd.hr


Pročelnica Odjela:                                                                                                                                              

Prof. dr. sc. Marijana Kresić Vukosav
tel. +385 23 200 837                                                                                                                                                                                                  e-mail: mkresic(at)unizd.hr

Zamjenica pročelnice Odjela:

Doc. dr. sc. Mia Batinić Angster
tel. +385 23 200 837 
e-mail: mbatinic(at)unizd.hr
 
Erasmus koordinator:
 
Izv. prof. dr. sc. Marco Angster
tel. +385 23 200 827
e-mail: mangster(at)unizd.hr
 
MOZVAG koordinator:
 
izv. prof. dr. sc. Lucija Šimičić
tel. +385 23 200 827
e-mail: lsimicic(at)unizd.hr
 
ECTS koordinator:
 
Prof. dr. sc. Marijana Kresić Vukosav
tel. +385 23 200 837
e-mail: mkresic(at)unizd.hr
 
Studentska predstavnica:
 
Luana Skomeršić
e-mail: skomersic.luana@gmail.com
 
Tajništvo
 
Carmen Brala, mag. iur.
tel. +385 23 200 824 
e-mail: lingvistika(at)unizd.hr
 

Radno vrijeme tajništva sa studentima:                                                                                                                                                           

Ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak 9:00-12:00, srijeda 13:00-15:00