Odjel za lingvistiku

NAJAVE DOGAĐANJA:

 

Odjel za lingvistiku Sveučilišta u Zadru i projekt SARGADA (Sintaktička i semantička analiza dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje)

organiziraju

8. Zadarski lingvistički forum (ZLF2022)

„Predicate: from polysemy to arguments“

od 6. do 8. travnja 2022. godine

                               

Odjel za lingvistiku Sveučilišta u Zadru i projekt SARGADA (Sintaktička i semantička analiza dopuna i dodataka u hrvatskom jeziku, Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje) organiziraju skup čiji je cilj okupiti istraživače koji su zainteresirani za svojstva predikata, a posebno za pitanja polisemije i argumentne strukture glagola.

Pozivamo vas da prijavite radove koji se bave polisemijom i ostvarivanjem argumenata iz različitih teorijskih, empirijskih i primijenjenih perspektiva. U sklopu skupa također će se održati radionica o dopunama i dodacima.

Skup će se održati na Sveučilištu u Zadru od 6. do 8. travnja 2022. godine. Više informacija o skupu možete pronaći ovdje i na mrežnoj stranici skupa.