Odjel za kroatistiku

Dr. sc. VANDA BABIĆ, red. prof. Minimize

Prof. dr. sc. Vanda Babić, red. prof.

Odjel za kroatistiku Sveučilišta u Zadru

Republika Hrvatska

Email: vbabic@unizd.hr

MBZ: 205531

 

ŽIVOTOPIS

Rođena u Kotoru 1967. Osnovnu i srednju školu završila je u Splitu, dodiplomski studij hrvatskoga jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru, a poslijediplomski studij, smjer Književnost na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

Na Sveučilištu radi od 1992. kao zn. novakinja. Magistrirala 1997. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu s temom Hrvatska srednjovjekovna tradicija u bokokotorskim pasionskim tekstovima. Doktorirala 2003. na Sveučilištu u Zagrebu disertacijom Kulturno-povijesne vrijednosti djelovanja Vicka Zmajevića u Boki kotorskoj i Zadru. Danas (od 2017.) u zvanju redovite profesorice.

Bila je vanjski suradnik na Odsjeku za kulturu i turizam gdje je predavala kolegij Metodika interpretacije prirodne i kulturne baštine. Do ukidanja svih projekata krajem 2013. bila je voditeljica projekta Usmeno-književna baština zadarskog područja i suradnica na projektu: Kulture u doticaju: Stoljetni hrvatski i crnogorski književni identiteti glavnog istraživača Milorada Nikčevića. Objavila je desetak stručnih i znanstvenih knjiga. Suradnica je u mnogim znanstvenim i stručnim časopisima. Urednica je prvog zbornika Zadarskih filoloških dana te nekoliko knjiga. Suautorica je i scenaristica dokumentarnog filma S Hrvatima Boke, u produkciji HTV, proizvedenog 2001. Od 2007. predsjednica je Vijeća za kulturu Zadarske županije. Od 2016. članica je Upravnog vijeća Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje. U prosincu 2011. je sudjelovala u Erasmus programu razmjene profesora  na Sveučilištu u Bambergu.

Dobitnica je Godišnje nagrade Zadarske županije (2006.), Plakete HKD Napredak, Središnjice Sarajevo, za pisanu književnu i znanstvenu riječ i nakladništvo (2008.) te Srebrnu povelju Matice hrvatske za knjigu Berta K. Balabanića Radovan i Ljudmila (2008.) i poticaja za izvrsnost u znanosti od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta (2009.).

 

 

 

Ph.D Vanda Babić, professor

University of Zadar

Department of Croatian and Slavic Studies

Croatia

Email: vbabic@unizd.hr

 

She was born in Kotor in 1967. Primary and secondary school she finished in Split, graduated in Croatian language and literature at the Faculty of Philosophy in Zadar, and postgraduate study program of Literature at the Faculty of Philosophy in Zagreb.

Since 1992 she worked as research assistant at University of Zadar. She got masters degree in Hrvatska srednjovjekovna tradicija u bokokotorskim pasionskim tekstovima (Croatian Medieval Tradition in the Texts of Passion of the Bay of Kotor) in 1997 at the Faculty of Humanities and Social Scienties of University of Zagreb. In 2003 she recieved a doctorate on thesis Kulturno-povijesne vrijednosti djelovanja Vicka Zmajevića u Boki kotorskoj i Zadru (Cultural and historic values of action of Vicko Zmajević in the Bay of Kotor and Zadar). Since 2017. until today she is professor at University of Zadar. She was external consultant of Departmental of Culture and Tourism where she lectured course Metodika interpretacije prirodne i kulturne baštine.

Until repeal of all science projects at the end of 2013, she was project manager Usmeno-književna baština zadarskog područja and project associate on Kulture u doticaju: Stoljetni hrvatski i crnogorski književni identiteti led by project main reasearcher Milorad Nikčević.

She published about a dozen scientific and professional books. She is a collaborator in many scientific and professional journals. She is editor of first collection Zadarski filološki dani and several books.


She is coauthor and scenarist of movie documentary named S Hrvatima Boke in production of HTV made in year 2011. Since 2016, he is a member of the UV of the Institute for Croatian Language and Linguistics

In December of 2011. she participated in Erassmus program of professor exchange and lectured  at University of Bamberg, Germany.

She is the winner of Godišnja nagrada Zadarske županije in 2006; plaque from HKD Napredak Sarajevo for literature and science and publishing in 2008; Srebrnu povelju Matice hrvatske for the book Radovan i Ljudmila Berta Krešimira Balabanića in 2008., and Incentive for excellence in science from Ministry of science, education and sport of Croatia in 2009.