Odjel za kroatistiku

Text/HTML

Sanja Baričević

Rođena je 1976. g. u Zadru. Diplomirala je hrvatski jezik i književnost 2001. g. na Sveučilištu u Zadru. Radila je kao profesor hrvatskoga jezika u osnovnim i srednjim školama. Od 2007. g. radi kao predavač u Centru za strane jezike Sveučilišta u Zadru. Od 2011. g. zaposlena je kao asistent na Odjelu za kroatistiku i slavistiku Sveučilišta u Zadru. Upisana je na poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanosti. Znanstveni interesi: teorija jezika, hrvatski standardni jezik te inojezični hrvatski.


Izlaganja na znanstvenim skupovima:

1. Uloga i primjena didaktičkih igara u nastavi inojezičnoga hrvatskog (u suautorstvu s prof. Marijanom Bašić na Četvrtom međunarodnom skupu Hrvatski kao drugi i strani jezik održanom 19. – 20. 12. 2012. g.)

2. Značenjska zastupljenost prijedložno-padežnih izraza u ranim djelima Ive Andrića (u suautorstvu s prof. Marijanom Bašić na Međunarodnom znanstvenom skupu Zadarski filološki dani 4 održanom 30. 9. – 1. 10. 2011. g.)

3. Primjena besplatnih elektroničkih knjiga u nastavi hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika (u suautorstvu s prof. Marijanom Bašić na Trećem međunarodnom znanstvenom skupu  Hrvatski kao drugi i strani jezik održanom 20. –21. 12. 2010. g.)

4. Besplatni programi i programski alati i njihova primjena u nastavi hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika (u suautorstvu s prof. Marijanom Bašić na Trećem međunarodnom skupu Hrvatski kao drugi i strani jezik održanom 20. –21. 12. 2010. g.)