dr. sc. Ana Gospić Županović, docentica

agospic@unizd.hr , 023/200-553

 

Rođena 7. 1. 1980. u Zadru gdje je završila osnovnu školu i Gimnaziju Jurja Barakovića 1998. Iste je godine upisala studij hrvatskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zadru te diplomirala 2005. s temom „Eugene Ionèsco u hrvatskom kazalištu“. Od 2005. radi kao asistentica na Odsjeku za hrvatski jezik i književnost Sveučilišta u Zadru. Od 2007. polazi Poslijediplomski doktorski studij književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma na Filozofskom fakultetu u Zagrebu gdje je 2015. i doktorirala na temu „Prezentacija slugu u hrvatskoj komediji od 16. do polovice 19. stoljeća“. Područje znanstvenog interesa: povijest i teorija drame i kazališta

Izvodi nastavu iz kolegija Starija hrvatska književnost, Scenska umjetnost, Suvremena hrvatska drama, Komedija i komični tipovi

 

 Obrazovanje i znanstveno usavršavanje:

 Ak. g. 2006/2007 – 2015 Poslijediplomski doktorski studij književnosti, kulture, izvedbenih umjetnosti i filma na Filozofskom fakultetu u Zagrebu.

 2008 - "Umanesimo e Rinascimento fra Italia e area slava", Veneto Region Summer Schools for Regional Development, Dipartimento di Italianistica, Università degli Studi di Padova, 05. – 09. rujna 2008.

 

Sudjelovanja na znanstvenim skupovima:

-33. Dani hvarskog kazališta (Prešućeno, zabranjeno, izazovno u hrvatskoj književnosti i kazalištu), Hvar 3-6. svibnja, 2006. Izlaganje: „Montažstroj-hrvatski kulturni disidenti devedesetih“

-Zadarski filološki dani 2 (Petar Zoranić i njegovi suvremenici, Slavenski prostori u putopisnoj literaturi i književnosti, Znanstveni rad akademika Dalibora Brozovića) Zadar-Kukljica, 8-9. lipnja, 2007. Izlaganje: „Scenska čitanja Zoranićevih Planina“.

 -Komparativna povijest hrvatske književnosti XI (Držić danas. Epoha i naslijeđe), Split, 22. -24. rujna, 2008. Izlaganje: „Marin Držić i kolektivno stvaralaštvo kazališne radionice Pozdravi“ (u koautorstvu s Višnjom Rogošić)

 -Obdobja 27 (Reformacija na slovenskem: ob 500-letnici Trubarjeva rojstva), Ljubljana, 20.–22. studeni, 2008. Izlaganje: „Književne i jezično-stilske odrednice glagoljske i ćirilske Table za dicu (u koautorstvu s Gordanom Čupković)

 -Zadarski filološki dani 4, Zadar, 30. rujna -1. listopada, 2011. Izlaganje: „Umnažanje ili izmicanje značenja: lik Pometa u kontekstu suvremenih pristupa i tendencija književne teorije i historiografije“

-Komparativna povijest hrvatske književnosti. Vrsta ili žanr. „Žanrovske modifikacije farse u suvremenoj hrvatskoj drami (Šoljan i Paljetak)“, Split, rujan 2016.

 

  BIBLIOGRAFIJA:

 „Istraživanje dramske forme u dramama Ivane Sajko“, Croatica et Slavica Iadertina, 2008. (izvorni znanstveni rad)

 

-„Scenska čitanja Zoranićevih Planina“,u: Zadarski filološki dani II. Zbornik radova, Sveučilište u Zadru, Zadar, 2009.

-„Marin Držić i kolektivno stvaralaštvo kazališne radionice Pozdravi“ (koautorica s Višnjom Rogošić), u: -Komparativna povijest hrvatske književnosti, Zbornik radova XI - Držić danas. Epoha i naslijeđe, ur. C. Pavlović, V. Glunčić-Bužančić, Split-Zagreb, Književni krug, Odsjek za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2009.

-„Dodirne točke u radu Victora Turnera i Richarda Schechnera“ u: Kazalište - časopis za kazališnu umjetnost, XII, 37/38, 2009.

-„Književne i jezično-stilske odrednice glagoljske i ćirilske Table za dicu“ (u koautorstvu s Gordanom Čupković) u: Reformacija na slovenskem: ob 500-letnici Trubarjeva rojstva. Obdobja 27., Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2010.

- „Likovi slugu u dramama Tituša (Tita) Brezovačkoga“, Fluminensia, 29, 2016.

-„Naslijeđe Stanislavskog u radu Grotowskog: o značenju metode fizičkih radnji; Sic: časopis za književnost, kulturu i književno prevođenje, 13, 2016.

- „Koncepcija likova slugu u komediji Hvarkinja Martina Benetovića“, Ricerche slavistiche, 14 (60) 2016.

- Pomet kao plautovski callidus, Casca: časopis za društvene nauke, kulturu i umetnost, 1 (5), 2016.

 

Ostali radovi (izbor):

Traganje za životom: Hrvatsko narodno kazalište Split-Ingvar Even Ambjørnsen, Elling (Kazalište. hr 5. travnja 2010.),

Matovilka ide na kavu (Kazalište. hr, 20. travnja 2010.),

Tvornica dobrog kazališta (Kazalište. hr , 27. travnja 2010.),

Što afirmirati? Kako izvoditi? (Kazalište. hr, 7. svibnja 2010.),

115 dubrovačkih kazališnih godina:Miljenko Foretić „Kazalište u Dubrovniku“ (Kazalište. hr 3. lipnja 2010.)

Temelji i nadgradnja: Trajnost čina - Zbornik u čast Nikoli Batušiću (Kazalište. hr, 10. lipnja 2011.)

Mlado dramsko pismo novog stoljeća (Kazalište. hr, 27. prosinca 2011.)